مرور کلی گزارش ارزیابی برای وب سایت http://zhaket.com

تاریخ تولید گزارش: 1398/7/25
وضعیت سایت در الکسا
رتبه جهانی سایت
world icon 9055
تغییرات رتبه در 3 ماه گذشته
-3198
رتبه کشوری سایت
214
لینک های تبادل شده
link icon
وضعیت سئو سایت
تعداد لینک های داخلی
link icon 41194
تعداد لینک های بیرونی
link icon 31524
پیج رنک گوگل
0
امتیاز سئو کسب شده
Stats icon 3.900
جمع بنــــدی

C

امتیاز سرعت بارگذاری:
( 55)%

C

امتیاز کارایی:
( 67)%
clock icon زمان بارگزاری سایت: 7.178ثانیه
capacity icon حجم کلی صفحه: 1711.590کیلوبایت
capacity icon تعداد کل درخواست های ارسالی به سرور: 110

شرح گزارش عملکرد

سرعت بارگذاری

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بهینه سازی تصاویر
تصاویر
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

Optimize the following images to reduce their size by 747.4KiB (71% reduction).

ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
استفاده از تصاویر کوچک شده
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
موازی نمودن بارگذاری ها از میزبان های مختلف
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از درخواست های نامناسب
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
عدم بکارگیری character set ها در متاتگ
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
قراردادن CSS در ابتدای کد
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 103B (36% reduction).

حداقل نمودن تغییر مسیرها
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کاهش تعداد درخواست ها به سرور
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کوچک سازی جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
62
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 46.2KiB (16% reduction).

پاکسازی query string ها از منابع ثابت
محتوا
بالا
65
راهنما و توضیحات بیشتر

Resources with a "?" in the URL are not cached by some proxy caching servers. Remove the query string and encode the parameters into the URL for the following resources:

فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
75
بهینه سازی ترتیب قرارگیری CSS و جاوا اسکریپت ها
CSS/جاوا
بالا
83
راهنما و توضیحات بیشتر

The following inline script blocks were found in https://zhaket.com/ between an external CSS file and another resource. To allow parallel downloading, move the inline script before the external CSS file, or after the next resource.

  • Inline script block #8

The following external CSS files were included after an external JavaScript file in https://zhaket.com/. To ensure CSS files are downloaded in parallel, always include external CSS before external JavaScript.

بهبود Caching (کش) مرورگر
سرور
بالا
87
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following external resources have small response bodies. Inlining the response in HTML can reduce blocking of page rendering.

https://zhaket.com/ should inline the following small resources:

کوچک سازی HTML
محتوا
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 8.9KiB (25% reduction).

به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

92.7KiB of JavaScript is parsed during initial page load. Defer parsing JavaScript to reduce blocking of page rendering.

بکارگیری منابع از یک URL پایدار
محتوا
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these resources from a consistent URL to save 1 request(s) and 2B.

کوچک سازی CSS
CSS
بالا
97
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 3.9KiB (5% reduction).

تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
97
تعریف یک Cache Validator
سرور
بالا
98
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources are missing a cache validator. Resources that do not specify a cache validator cannot be refreshed efficiently. Specify a Last-Modified or ETag header to enable cache validation for the following resources:


کارآیی و عملکرد

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بارگذاری CSS وجاوا اسکریپت ار فایل های بیرونی
CSS/جاوا
متوسط
راهنما و توضیحات بیشتر

there is a total of 4 inline css
there is a total of 26 inline scripts
کاهش درخواست های HTTP
محتوا
بالا
0
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
0
راهنما و توضیحات بیشتر

https://zhaket.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-rtl.css?ver=3.2.6
https://zhaket.com/wp-content/plugins/wp-advanced-notification/assets/public/css/wpan.css?ver=2.0.0
https://zhaket.com/wp-content/plugins/profile-builder-pro/modules/repeater-field/assets/css/wppb-rpf-front-end.css?ver=2.8.9
https://zhaket.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-product-bundles-premium/assets/css/frontend.css?ver=4.9.8
https://zhaket.com/wp-content/plugins/searchwp-live-ajax-search/assets/styles/style.css?ver=1.3.1
https://zhaket.com/wp-content/themes/zhaket/assets/public/css/theme.min.css?ver=4.9.0
https://zhaket.com/wp-content/plugins/profile-builder-pro/assets/css/style-front-end.css?ver=2.8.9
https://zhaket.com/wp-content/plugins/profile-builder-pro/assets/css/rtl.css?ver=2.8.9
https://zhaket.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
https://zhaket.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
https://zhaket.com/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.css
https://zhaket.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.8
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/03/icon-3-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/small-red.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/09/ithemes-security-pro.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/cover-80x80-2.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/03/thumb1.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/04/boo-thumb.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/01/icon-1-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/09/icon-3-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/06/gravity-2.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/05/80-1.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/04/wp-rocket-icon-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/04/hat-512.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/07/thumbnail-rev.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/06/vcthumbnail5.5.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/01/gravity-forms-addons-icon.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/be-80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/06/bloom-80-80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/logo-3.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/uncode-thumb.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/07/element-pack-wordpress-plugin-thumb.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/05/thumb-amp.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/03/zephyr_tnail.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2015/06/pb-thumbnail.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/cover-80x80-2.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/07/paperbag-appicon-80x76.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/10/80-1.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2014/07/thumb9.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2016/12/wpml-icon.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/10/80-80-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/11/icon_fs-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/digirok-icon-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/nashrie80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/%d8%a8%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%b3%d8%aa-3.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/woo-bulk-edit-80-2.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/elfsight-pricing-table-thumbnail-2.0.0-min.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/untitled-1-1.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/wwww.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/khabareemroz-80px.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/thum-1.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/mart-tumb.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/cover-5-80x80.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/esmarticon.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/icon-3-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/userpro_woocommerce_icon.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/calibra_thumb.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/wcdpue80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/logo-2.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/cover-80x80-1.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/80-80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/08/logo-ich-snippets-schema-markup-80x80.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2016/10/logo-4.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2017/08/icon-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/03/icon-4-80x80.png
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/wp-security-zhaket-60x60.jpg
https://zhaket.com/wp-content/uploads/2018/09/marketing-zhaket-60x60.jpg
https://zhaket.com/wp-content/themes/zhaket/assets/public/images/enamad.png
https://zhaket.com/wp-content/themes/zhaket/assets/public/images/samandehi.png
https://zhaket.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.8
https://zhaket.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=3.2.6
https://zhaket.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockui.min.js?ver=2.70
https://zhaket.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4
https://zhaket.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.2.6
https://zhaket.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=3.2.6
https://zhaket.com/wp-content/plugins/wp-advanced-notification/assets/public/js/wpan.js?ver=2.0.0
https://zhaket.com/wp-content/plugins/wp-mailerlite-integration/assets/public/js/wpmlr.js?ver=2.0.0
https://zhaket.com/wp-content/plugins/ithemes-security-pro/core/modules/wordpress-tweaks/js/blankshield/blankshield.min.js?ver=4106
https://zhaket.com/wp-content/plugins/ithemes-security-pro/core/modules/wordpress-tweaks/js/block-tabnapping.js?ver=4106
https://zhaket.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3
https://zhaket.com/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=4.9.8
https://zhaket.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js?ver=3.2.6
https://zhaket.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-product-bundles-premium/assets/js/frontend_add_to_cart.js?ver=1.2.9
https://zhaket.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.selectbox.min.js?ver=1.2.0
https://zhaket.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.yith-wcwl.js?ver=2.1.2
https://zhaket.com/wp-content/plugins/searchwp-live-ajax-search/assets/javascript/build/searchwp-live-search.min.js?ver=1.3.1
https://zhaket.com/wp-content/themes/zhaket/assets/public/js/theme.min.js?ver=4.9.0
https://zhaket.com/wp-content/themes/zhaket/assets/public/js/libraries.min.js?ver=4.9.0
https://zhaket.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/select2/select2.full.min.js?ver=4.0.3
https://zhaket.com/wp-content/plugins/lightbox-gallery/js/jquery.colorbox.js?ver=4.9.8
https://zhaket.com/wp-content/plugins/lightbox-gallery/js/jquery.tooltip.js?ver=4.9.8
https://zhaket.com/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.js?ver=4.9.8
https://zhaket.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.8
https://zhaket.com/wp-content/themes/zhaket/assets/public/images/search_bg.jpg
https://zhaket.com/wp-content/plugins/lightbox-gallery/images/overlay.png
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
100
عدم استفاده از عبارات CSS
CSS
پایین
100
فشرده سازی با استفاده از gizp
سرور
بالا
100
کاهش تعداد عناصر DOM
محتوا
پایین
100
عدم استفاده از فیلتر AlphaImageLoader
CSS
متوسط
100
کش نمودن AJAX
جاوا اسکریپت
متوسط
100
ساخت favicon کوچک و قابل کش (cache) شدن
تصاویر
پایین
100
از بروز خطای 404 (یافت نشد) جلوگیری نمایید
محتوا
متوسط
100
پیکربندی E Tag ها
سرور
پایین
100
کوچک سازی جاوا اسکریپت و CSS
CSS/جاوا
متوسط
20
راهنما و توضیحات بیشتر

https://zhaket.com/wp-content/plugins/wp-advanced-notification/assets/public/css/wpan.css?ver=2.0.0
https://zhaket.com/wp-content/plugins/profile-builder-pro/modules/repeater-field/assets/css/wppb-rpf-front-end.css?ver=2.8.9
https://zhaket.com/wp-content/plugins/wp-advanced-notification/assets/public/js/wpan.js?ver=2.0.0
https://zhaket.com/wp-content/plugins/wp-mailerlite-integration/assets/public/js/wpmlr.js?ver=2.0.0
https://zhaket.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-product-bundles-premium/assets/js/frontend_add_to_cart.js?ver=1.2.9
inline - tag #4
inline - tag #11
inline - tag #26
افزودن Expire header
سرور
بالا
56
راهنما و توضیحات بیشتر

https://www.google-analytics.com/analytics.js
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=gtm-tshswl
https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?frame_height=768&frame_width=1366&iframe=0&title=%da%98%d8%a7%da%a9%d8%aa%20%7c%20%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%20%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%20%7c%20%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8%20%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%20%7c%20%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87%20%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3&time=1537942273602&time_zone_offset=420&screen_params=1367x858x24&java_enabled=0&cookie_enabled=1&ref_url=&host_url=https%3a%2f%2fzhaket.com%2f&random_number=16598602810&sess_cookie=29c72cbf1661480be33679c0d73&sess_cookie_flag=1&user_cookie=29c72cbf1661480be33679c0d73&user_cookie_flag=1&dynamic=true&domain=zhaket.com&account=tbxhp1iw1d10fn&jsv=20130128&user_lang=en-us
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js
از تغییر مسیر URL خودداری نمائید
محتوا
متوسط
90
راهنما و توضیحات بیشتر

http://zhaket.com/ redirects to https://zhaket.com/
کاهش تعداد DNS lookup ها
محتوا
پایین
95
راهنما و توضیحات بیشتر

zhaket.com: 101 components, 2712.7k (383.3k gzip)
www.google-analytics.com: 2 components, 42.4k (17.4k gzip)
www.googletagmanager.com: 1 component, 98.2k (28.8k gzip)
d31qbv1cthcecs.cloudfront.net: 1 component, 4.2k (1.6k gzip)
certify.alexametrics.com: 1 component, 0.04k

سئــو

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

عنوان سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های موجود در عنوان سایت مناسب می باشد.
ژاکت | مارکت وردپرس | قالب وردپرس | پوسته وردپرس
خطای صفحه 404
وضعیت
بررسی صورت نگرفته است
robots.txt
وضعیت
فایل robots.txt در شاخه اصلی وب سایت یافت شد
نفشه سایت
وضعیت
نقشه سایت یافت شد
توضیحات سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های بخش توضیحات بیش از حد مجاز می باشد،تعداد استاندارد حداکتر 160 کاراکتر می باشد.
ژاکت zhaket معتبرترین مارکت وردپرس برای خرید قالب وردپرس و پوسته وردپرس و قالب فارسی وردپرس میباشد. جدیدترین های قالب وردپرس راستچین و فارسی با پشتیبانی و بروزرسانی


کلیدواژه ها
وضعیت
جهت بهبود وضعیت سایت خود در موتور های جستجو باید کلید واژه های مناسبی برای سایت خود در نظر بگیرید.