مرور کلی گزارش ارزیابی برای وب سایت http://perestije.ir

تاریخ تولید گزارش: 1397/2/30
وضعیت سایت در الکسا
رتبه جهانی سایت
world icon 2180477
تغییرات رتبه در 3 ماه گذشته
-3157954
رتبه کشوری سایت
76449
لینک های تبادل شده
link icon
وضعیت سئو سایت
تعداد لینک های داخلی
link icon 0
تعداد لینک های بیرونی
link icon 0
پیج رنک گوگل
0
امتیاز سئو کسب شده
Stats icon 0
جمع بنــــدی

D

امتیاز سرعت بارگذاری:
( 42)%

C

امتیاز کارایی:
( 58)%
clock icon زمان بارگزاری سایت: 6.211ثانیه
capacity icon حجم کلی صفحه: 2796.99کیلوبایت
capacity icon تعداد کل درخواست های ارسالی به سرور: 75

شرح گزارش عملکرد

سرعت بارگذاری

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
استفاده از تصاویر کوچک شده
تصاویر
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

The following images are resized in HTML or CSS. Serving scaled images could save 1.1MiB (96% reduction).

بهبود Caching (کش) مرورگر
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

قراردادن CSS در ابتدای کد
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بهینه سازی ترتیب قرارگیری CSS و جاوا اسکریپت ها
CSS/جاوا
بالا
100
کاهش تعداد درخواست ها به سرور
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
موازی نمودن بارگذاری ها از میزبان های مختلف
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
پاکسازی query string ها از منابع ثابت
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بکارگیری منابع از یک URL پایدار
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک Cache Validator
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
عدم بکارگیری character set ها در متاتگ
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
حداقل نمودن تغییر مسیرها
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بهینه سازی تصاویر
تصاویر
بالا
13
راهنما و توضیحات بیشتر

Optimize the following images to reduce their size by 116.7KiB (9% reduction).

به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
66
اجتناب از درخواست های نامناسب
محتوایی
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following requests are returning 404/410 responses. Either fix the broken links, or remove the references to the non-existent resources.

ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
94
راهنما و توضیحات بیشتر

The following image(s) are missing width and/or height attributes.

کوچک سازی جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
97
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 3.6KiB (3% reduction).

کوچک سازی CSS
CSS
بالا
97
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 3.9KiB (9% reduction).

کوچک سازی HTML
محتوا
بالا
98
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 2.9KiB (19% reduction).


کارآیی و عملکرد

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
کوچک سازی جاوا اسکریپت و CSS
CSS/جاوا
متوسط
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://perestije.ir/template/styles/ion.rangeslider.css
http://perestije.ir/template/scripts/jquery.sticky.js
inline - tag #1
inline - tag #2
inline - tag #3
inline - tag #4
inline - tag #5
inline - tag #6
inline - tag #7
inline - tag #8
inline - tag #9
inline - tag #10
inline - tag #11
افزودن Expire header
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://perestije.ir/template/styles/bootstrap.min.css
http://perestije.ir/template/styles/bootstrap-flipped.css
http://perestije.ir/template/styles/sm-core-css.css
http://perestije.ir/template/styles/sm-simple.css
http://perestije.ir/template/scripts/jquery-1.11.2.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/bootstrap.min.js
http://perestije.ir/template/styles/ion.rangeslider.css
http://perestije.ir/template/styles/ion.rangeslider.skinflat.css
http://perestije.ir/template/scripts/ion.rangeslider.min.js
http://perestije.ir/template/styles/owl.carousel.css
http://perestije.ir/template/styles/owl.theme.css
http://perestije.ir/template/scripts/owl.carousel.min.js
http://perestije.ir/template/styles/swiper.css
http://perestije.ir/template/styles/photoswipe.css
http://perestije.ir/template/styles/default-skin/default-skin.css
http://perestije.ir/template/scripts/photoswipe.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/photoswipe-ui-default.min.js
http://perestije.ir/template/styles/menu.css
http://perestije.ir/template/scripts/jquery.navgoco.js
http://perestije.ir/template/scripts/angular.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/underscore-min.js
http://perestije.ir/template/scripts/restangular.min.js
http://perestije.ir/template/images/rlogo.png
http://perestije.ir/template/images/clogo.png
http://perestije.ir/template/images/11111.png
http://perestije.ir/images/slides/82/image.jpg
http://perestije.ir/images/slides/83/image.jpg
http://perestije.ir/template/images/013.jpg
http://perestije.ir/template/images/014.jpg
http://perestije.ir/template/images/015.jpg
http://perestije.ir/template/images/telegram.png
http://perestije.ir/template/images/instagram.png
https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=54378&p=ujynshwlqftiyndtaqgw
http://perestije.ir/template/scripts/jquery.sticky.js
http://perestije.ir/template/scripts/swiper.jquery.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/jquery.smooth-scroll.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/jquery.smartmenus.min.js
http://perestije.ir/template/styles/site.css
http://perestije.ir/template/images/bg.jpg
http://perestije.ir/template/images/mvsep.png
http://perestije.ir/template/images/ban1.png
http://perestije.ir/template/images/ban2.png
http://perestije.ir/template/images/ban3.png
http://perestije.ir/template/images/ban4.png
http://perestije.ir/template/images/ban5.png
http://perestije.ir/template/images/ban6.png
http://perestije.ir/template/images/icon-search.png
https://www.google-analytics.com/analytics.js
کاهش درخواست های HTTP
محتوا
بالا
0
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://perestije.ir/template/styles/bootstrap.min.css
http://perestije.ir/template/styles/bootstrap-flipped.css
http://perestije.ir/template/styles/sm-core-css.css
http://perestije.ir/template/styles/sm-simple.css
http://perestije.ir/template/scripts/jquery-1.11.2.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/bootstrap.min.js
http://perestije.ir/template/styles/ion.rangeslider.css
http://perestije.ir/template/styles/ion.rangeslider.skinflat.css
http://perestije.ir/template/scripts/ion.rangeslider.min.js
http://perestije.ir/template/styles/owl.carousel.css
http://perestije.ir/template/styles/owl.theme.css
http://perestije.ir/template/scripts/owl.carousel.min.js
http://perestije.ir/template/styles/swiper.css
http://perestije.ir/template/styles/photoswipe.css
http://perestije.ir/template/styles/default-skin/default-skin.css
http://perestije.ir/template/scripts/photoswipe.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/photoswipe-ui-default.min.js
http://perestije.ir/template/styles/menu.css
http://perestije.ir/template/scripts/jquery.navgoco.js
http://perestije.ir/template/scripts/angular.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/underscore-min.js
http://perestije.ir/template/scripts/restangular.min.js
http://perestije.ir/template/images/rlogo.png
http://perestije.ir/template/images/clogo.png
http://perestije.ir/template/images/11111.png
http://perestije.ir/images/slides/82/image.jpg
http://perestije.ir/images/slides/83/image.jpg
http://perestije.ir/attachments/066017083248204127110081038104002211078090229062/handsfree-zipper-design-model-by-31-image-1.jpg
http://perestije.ir/attachments/001233168125228194098016153151252007146101219142/02.jpg
http://perestije.ir/attachments/219124245231135174110096130011026096151148204240/samsung%20original%20charger%20fast%20charging.jpg
http://perestije.ir/attachments/036161127249080120037153192234177052183160200117/beats%20%20mx111%20%20headset.jpg
http://perestije.ir/attachments/206170240151008241133008152074222072157174150164/fantasy%20handsfree%20minion%20model%20ad06.jpg
http://perestije.ir/attachments/221006121018239009120089035060234025223118043161/usb%20hp%20v160%20-64gb.jpg
http://perestije.ir/attachments/232028109186009081105066002076137131177099152111/usb%20viking%20man%20vm261s%20-%2032gb.jpg
http://perestije.ir/attachments/091076227154235024090109123198215082091032226116/usb%20patriot%20xporter%20pulse%2032gb.jpg
http://perestije.ir/attachments/201189140081237171139023185249076066246212165059/usb%20patriot%20xporter%20pulse%2016gb.jpg
http://perestije.ir/attachments/204227160003010159026029137009122213141137157059/leather%20bags%20iphone%206%2f6s.jpg
http://perestije.ir/attachments/124198088170018078027214100115020070138158142086/bluetooth%20stereo%20headset%20nia%20x3.jpg
http://perestije.ir/attachments/099144148084009123153052170050003036212215041241/glass%20%20front%20and%20back%20design%20love%20kity%20iphone%206%20%2f%206s.jpg
http://perestije.ir/attachments/003168116064022129137084011233094035216017162169/glass%20%20front%20and%20back%20design%20mr%20iphone%206%20%2f%206s.jpg
http://perestije.ir/attachments/177177231161094199100034055132036029142200011244/handsfree%20%20with%20retractable%20%20panel%20model%20ev85.jpg
http://perestije.ir/attachments/232072162168168207122205237122030148108217184082/handsfree%20sony%20%20model%20mdr-ex750na.jpg
http://perestije.ir/attachments/102206197096132019084074114171151189025099152083/iphone%20%20original%20earpods%20handsfree.jpg
http://perestije.ir/attachments/191155080024065091192001110120206253110221180047/the-orginal-charger-for-iphone.jpg
http://perestije.ir/attachments/005124044054109063054153023069062184051085224104/fantasy%20handsfree%20%20paul%20frank.jpg
http://perestije.ir/template/images/013.jpg
http://perestije.ir/template/images/014.jpg
http://perestije.ir/template/images/015.jpg
http://perestije.ir/attachments/161049149061061012229234065019050242189239168203/shik%20and%20strong%20metal%20bumper%20iphone%206s%2f6.jpg
http://perestije.ir/attachments/132018214181078187250071045229089142196097110110/metal%20%20back%20cover%20bumper%20luxury%20iphone%206%2f6s.jpg
http://perestije.ir/attachments/014066173147108148143080101171184220022182212074/bluetooth%20stereo%20headset%20nia%20x3.jpg
http://perestije.ir/attachments/087025018149220138038233113029049074017058177129/top%20quality%20leather%20bags%20samsung%20s7.jpg
http://perestije.ir/attachments/121055210046062018050154141135247206180054225158/fantasy%20handsfree%20stewart%20%20minion.jpg
http://perestije.ir/template/images/telegram.png
http://perestije.ir/template/images/instagram.png
http://perestije.ir/template/scripts/jquery.sticky.js
http://perestije.ir/template/scripts/swiper.jquery.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/jquery.smooth-scroll.min.js
http://perestije.ir/template/scripts/jquery.smartmenus.min.js
http://perestije.ir/template/styles/site.css
http://perestije.ir/template/images/bg.jpg
http://perestije.ir/template/images/mvsep.png
http://perestije.ir/template/images/ban1.png
http://perestije.ir/template/images/ban2.png
http://perestije.ir/template/images/ban3.png
http://perestije.ir/template/images/ban4.png
http://perestije.ir/template/images/ban5.png
http://perestije.ir/template/images/ban6.png
http://perestije.ir/template/images/icon-search.png
بارگذاری CSS وجاوا اسکریپت ار فایل های بیرونی
CSS/جاوا
متوسط
-1
راهنما و توضیحات بیشتر

there is a total of 12 inline scripts
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
100
از تغییر مسیر URL خودداری نمائید
محتوا
متوسط
100
عدم استفاده از فیلتر AlphaImageLoader
CSS
متوسط
100
کاهش تعداد DNS lookup ها
محتوا
پایین
100
راهنما و توضیحات بیشتر

perestije.ir: 71 components, 3229.6k (274.7k gzip)
logo.samandehi.ir: 1 component, 18.0k
www.google-analytics.com: 1 component, 27.8k (11.5k gzip)
پیکربندی E Tag ها
سرور
پایین
100
عدم استفاده از عبارات CSS
CSS
پایین
100
کش نمودن AJAX
جاوا اسکریپت
متوسط
100
ساخت favicon کوچک و قابل کش (cache) شدن
تصاویر
پایین
100
کاهش تعداد عناصر DOM
محتوا
پایین
89
فشرده سازی با استفاده از gizp
سرور
بالا
89
راهنما و توضیحات بیشتر

http://perestije.ir/template/images/bg.png
از بروز خطای 404 (یافت نشد) جلوگیری نمایید
محتوا
متوسط
95
راهنما و توضیحات بیشتر

http://perestije.ir/template/images/bg.png

سئــو

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

عنوان سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های موجود در عنوان سایت مناسب می باشد.
فروشگاه اینترنتی پرستیژ واردکننده مستقیم لوازم موبایل
خطای صفحه 404
وضعیت
بررسی صورت نگرفته است
robots.txt
وضعیت
فایل robots.txt در شاخه اصلی وب سایت یافت شد
نفشه سایت
وضعیت
نقشه سایت یافت شد
توضیحات سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های بخش توضیحات مناسب می باشد.
فروشگاه اینترنتی پرستیژ تجربه یک خرید با کیفیت و قیمت بسیار مناسب با ارسال رایگان بدون محدودیت در سراسر کشور و سیستم کنترل کیفی مرسولات قبل از تحویل


کلیدواژه ها
وضعیت
تعداد کلید واژه ها استاندارد می باشد.
آنالیز کلیدواژه ها در گوگل
صفحات ایندکس شده
جایگاه کلیدواژه
خرید اینترنتی
---
یافت نشد
فروش اینترنتی
---
یافت نشد
خرید بدون هزینه ارسال
---
یافت نشد
خرید پستی
---
یافت نشد
فروشگاه
---
یافت نشد
فروشگاه اینترنتی
---
یافت نشد
خرید پستی
---
یافت نشد
فروشگاه آنلاین
---
یافت نشد
پرستیژ
---
یافت نشد
فروشگاه اینترنتی پرستیژ
---
یافت نشد
واردکننده مستقیم لوازم موبایل
---
یافت نشد
لوازم موبایل
---
یافت نشد
online shope
---
یافت نشد