مرور کلی گزارش ارزیابی برای وب سایت http://perestije.ir

تاریخ تولید گزارش: 1396/9/26
وضعیت سایت در الکسا
رتبه جهانی سایت
world icon 816975
تغییرات رتبه در 3 ماه گذشته
-829700
رتبه کشوری سایت
48580
لینک های تبادل شده
link icon
وضعیت سئو سایت
تعداد لینک های داخلی
link icon 0
تعداد لینک های بیرونی
link icon 0
پیج رنک گوگل
0
امتیاز سئو کسب شده
Stats icon 0
جمع بنــــدی

B

امتیاز سرعت بارگذاری:
( 70)%

C

امتیاز کارایی:
( 58)%
clock icon زمان بارگزاری سایت: 10.66ثانیه
capacity icon حجم کلی صفحه: 2118.553کیلوبایت
capacity icon تعداد کل درخواست های ارسالی به سرور: 101

شرح گزارش عملکرد

سرعت بارگذاری

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بهبود Caching (کش) مرورگر
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

قراردادن CSS در ابتدای کد
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
پاکسازی query string ها از منابع ثابت
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بهینه سازی ترتیب قرارگیری CSS و جاوا اسکریپت ها
CSS/جاوا
بالا
100
کاهش تعداد درخواست ها به سرور
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
حداقل نمودن تغییر مسیرها
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
موازی نمودن بارگذاری ها از میزبان های مختلف
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
استفاده از تصاویر کوچک شده
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک Cache Validator
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
عدم بکارگیری character set ها در متاتگ
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از درخواست های نامناسب
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بکارگیری منابع از یک URL پایدار
محتوا
بالا
2
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these resources from a consistent URL to save 1 request(s) and 37.0KiB.

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these resources from a consistent URL to save 1 request(s) and 23.7KiB.

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these resources from a consistent URL to save 1 request(s) and 20.0KiB.

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these resources from a consistent URL to save 1 request(s) and 15.6KiB.

بهینه سازی تصاویر
تصاویر
بالا
49
راهنما و توضیحات بیشتر

Optimize the following images to reduce their size by 63.5KiB (5% reduction).

به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
76
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
88
راهنما و توضیحات بیشتر

The following image(s) are missing width and/or height attributes.

کوچک سازی HTML
محتوا
بالا
98
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 2.8KiB (16% reduction).

کوچک سازی جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
98
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 2.5KiB (2% reduction).

کوچک سازی CSS
CSS
بالا
99
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 1.8KiB (4% reduction).


کارآیی و عملکرد

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بارگذاری CSS وجاوا اسکریپت ار فایل های بیرونی
CSS/جاوا
متوسط
راهنما و توضیحات بیشتر

there is a total of 11 inline scripts
کوچک سازی جاوا اسکریپت و CSS
CSS/جاوا
متوسط
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://perestije.ir/template/themes/css/ion.rangeslider.css
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.sticky.js
inline - tag #1
inline - tag #1
inline - tag #2
inline - tag #3
inline - tag #4
inline - tag #5
inline - tag #6
inline - tag #8
inline - tag #9
inline - tag #10
افزودن Expire header
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://perestije.ir/template/bootstrap/css/bootstrap.min.css
http://perestije.ir/template/bootstrap/css/bootstrap-flipped.css
http://perestije.ir/template/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css
http://perestije.ir/template/themes/css/jcarousel.css
http://perestije.ir/template/themes/css/owl.carousel.css
http://perestije.ir/template/themes/css/owl.theme.css
http://perestije.ir/template/themes/css/flexslider.css
http://perestije.ir/template/themes/css/main.css?ver=3.2
http://perestije.ir/template/themes/css/font-awesome.min.css
http://perestije.ir/template/themes/css/menu.css?ver=3.1
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery-1.11.2.min.js
http://perestije.ir/template/bootstrap/js/bootstrap.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/superfish.js
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.scrolltotop.js
http://perestije.ir/template/themes/css/ion.rangeslider.css
http://perestije.ir/template/themes/css/ion.rangeslider.skinflat.css
http://perestije.ir/template/themes/js/ion.rangeslider.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/angular.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/underscore-min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/restangular.min.js
http://perestije.ir/images/slides/99/image.jpg
http://perestije.ir/images/slides/101/image.jpg
http://perestije.ir/images/slides/103/image.jpg
http://perestije.ir/template/themes/images/telegram.png
http://perestije.ir/template/themes/images/instalogo.png
http://perestije.ir/files/ls-banner.jpg
https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=48688&p=aodsukaqkzoeukaqukaq
http://perestije.ir/template/themes/images/logo.png
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.jcarousel.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/common.js
http://perestije.ir/template/themes/js/swiper.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/swiper.jquery.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.navgoco.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/owl.carousel.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.sticky.js
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.flexslider-min.js
http://perestije.ir/template/themes/images/bg.png
http://perestije.ir/template/themes/images/shopping-btn.png
http://perestije.ir/template/themes/images/icons.png
http://perestije.ir/template/themes/images/line_bar.png
https://www.google-analytics.com/analytics.js
http://perestije.ir/template/themes/images/gotop.png
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://perestije.ir/template/bootstrap/css/bootstrap.min.css
http://perestije.ir/template/bootstrap/css/bootstrap-flipped.css
http://perestije.ir/template/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css
http://perestije.ir/template/themes/css/jcarousel.css
http://perestije.ir/template/themes/css/owl.carousel.css
http://perestije.ir/template/themes/css/owl.theme.css
http://perestije.ir/template/themes/css/flexslider.css
http://perestije.ir/template/themes/css/main.css?ver=3.2
http://perestije.ir/template/themes/css/font-awesome.min.css
http://perestije.ir/template/themes/css/menu.css?ver=3.1
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery-1.11.2.min.js
http://perestije.ir/template/bootstrap/js/bootstrap.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/superfish.js
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.scrolltotop.js
http://perestije.ir/template/themes/css/ion.rangeslider.css
http://perestije.ir/template/themes/css/ion.rangeslider.skinflat.css
http://perestije.ir/template/themes/js/ion.rangeslider.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/angular.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/underscore-min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/restangular.min.js
http://perestije.ir/images/slides/99/image.jpg
http://perestije.ir/images/slides/101/image.jpg
http://perestije.ir/images/slides/103/image.jpg
http://perestije.ir/template/themes/images/telegram.png
http://perestije.ir/template/themes/images/instalogo.png
http://perestije.ir/files/ls-banner.jpg
http://perestije.ir/attachments/080189117092243123194164003253148163070136021035/bumblebee-for-iphone-6plus-6s-plus.jpg
http://perestije.ir/attachments/144153249132023089143050220158183241039096182210/bumblebee-for-iphone-6-5.jpg
http://perestije.ir/attachments/213076026063099211197146233096126163044159048210/honor-7-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/095198082042031021211211216253017076060232182016/honor-6plus-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/004201176186010245245156141008082030186100131011/honor-v9-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/172038072101045061220084185216147037203102121073/honor-v8-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/075131178011076239017173098222108143133255016097/honor-5c-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/091042110062172136025025239029234010155184184176/honor-4c-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/056217127196240053235107199047233132063175192031/honor-4x-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/120108075254110216029251050190131058104113253046/honor-5x-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/203095185179069158171010092060215076000192236175/honor-6x-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/046180185128036213105069012042039051239208068161/p8-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/028129199244101043095095092051232051010173187195/p9-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/233197110184056212178241123185112205125006103118/mate-s-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/051108224118180067186044051222164140206238055017/mate8-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/245052010152061082055191129182249182059187159064/ipaky-case-for-huawei-mate9-bumblebee_4.jpg
http://perestije.ir/attachments/049130018057250040179092116208166123083198059041/mate9-pro-huawei-ipaky-case-model-bumblebee-.jpg
http://perestije.ir/attachments/169010197197098181125047057043171120168192049143/ipaky-case-for-samsung-note-3-bumblebee_2.jpg
http://perestije.ir/attachments/045202044117120019046001253142239252063163046057/ipaky-case-for-samsung-note-4-bumblebee_e.jpg
http://perestije.ir/attachments/099046225021003011228017017168051007247094121187/ipaky-case-for-samsung-note-5-bumblebee_1.jpg
http://perestije.ir/attachments/091188179026066049026121226046237214056105074176/leather%20bags%20iphone%206%2f6s.jpg
http://perestije.ir/attachments/001092092102135230161094055194193106011015156157/top%20quality%20leather%20bags%20samsung%20%20note5.jpg
http://perestije.ir/attachments/060056169255207208240126130181237103034235061174/bat%20man%20case%20iphone%20se%2f5s%2f5.jpg
http://perestije.ir/attachments/045009144017245038152235016181229176148229118159/bluetooth-stereoheadset-nia-x3.jpg
http://perestije.ir/attachments/198213249205023163204045149253108252012216118124/glass%20%20front%20and%20back%20design%20love%20kity%20iphone%206%20%2f%206s.jpg
http://perestije.ir/attachments/068214085231241239073169048184053041130020060025/glass%20%20front%20and%20back%20design%20mr%20iphone%206%20%2f%206s.jpg
http://perestije.ir/attachments/160028012024011200121003091158077158046136055143/handsfree%20sony%20%20model%20mdr-ex750na.jpg
http://perestije.ir/attachments/114204020074031113172167119060223120007234218056/iphone%20%20original%20earpods%20handsfree.jpg
http://perestije.ir/attachments/136068047248154102094079004225007128101007148211/fantasy%20handsfree%20%20paul%20frank.jpg
http://perestije.ir/attachments/162192172123014061017201079199181040238255137085/the-orginal-charger-for-iphone.jpg
http://perestije.ir/attachments/216255057173207243252186195227073211195063021094/handsfree%20xiaomi%20%20with%20retractable%20%20panel%20%20model%20%20m9.jpg
http://perestije.ir/attachments/060178250251203054238161149242048189130018025140/glass%20%20front%20and%20back%20design%20%20kitty%20playful%20%20iphone%206%20%2f%206s.jpg
http://perestije.ir/attachments/072234031226037106071244160014229143081045167003/handsfree-zipper-design-model-by-31-image-1.jpg
http://perestije.ir/attachments/032121050094118189076120029168061213215126100072/handsfree%20%20model%20%20ev83.jpg
http://perestije.ir/attachments/102127052206091197167104036165029224181002158008/fantasy%20handsfree%20batman%20angry.jpg
http://perestije.ir/attachments/188154090070046220163224020013109163057113053154/fantasy%20handsfree%20stewart%20%20minion.jpg
http://perestije.ir/attachments/023236181113023138131015128154122148058012087173/anti-gravity-case-samsung-s7-edge-image-1.jpg
http://perestije.ir/attachments/125185122117041059127248159145162159079053254057/professional%20metal%20matt%20case%20samsung%20note5.jpg
http://perestije.ir/attachments/050059007224027109245013120212224040127028126041/3d%20camera%20shape%20mirror%20case%20iphone%206%2f6s.jpg
http://perestije.ir/attachments/139215000130164244169191144251071042056072191205/(alkyd%20%20sticker%20360%20samsung%20a5(2016.jpg
http://perestije.ir/attachments/003197204050179154014057185030015193101156071073/case-%20leather-design-iphone-6%2f6s-.jpg
http://perestije.ir/attachments/096192213142158171072117019099153068124024191187/fantasy-handsfree-minion-model-ad06-.jpg
http://perestije.ir/attachments/171089248153062060007092087049037231096226018184/fantasy%20handsfree%20little%20green%20man.jpg
http://perestije.ir/attachments/014003064131177227030090001148115144069078138114/fantasy-mirror-case-shape-drops%20-iphone-6%2f%206s.jpg
http://perestije.ir/attachments/239052106069231205071063038198139043163093229021/top%20quality%20leather%20bags%20samsung%20s7.jpg
http://perestije.ir/attachments/117165223012230131153162096016066240050154060013/mr%20bow%20sticker%20360%20iphone%206plus%2f6s%20plus.jpg
http://perestije.ir/attachments/001188110014065103228176072098181199206183175237/fantasy%20handsfree%20%20minion%20model%20ev06.jpg
http://perestije.ir/attachments/252005056150247153110240253244240095017055200216/men's-watch-romanson-3-engine.jpg
http://perestije.ir/attachments/020114040247052032204120164217255016098086027142/women's-watch-romanson-3-engine-.jpg
http://perestije.ir/attachments/016030027232072110155145050119231029157209189084/(glass%20%20label%20%20%20design%20%20hello%20kitty%20flowers%20%20samsung%20%20a7(2016.jpg
http://perestije.ir/attachments/004184091217137048166183042091253116250247065247/handsfree%20adidas%20%20model%20ad-280.jpg
http://perestije.ir/attachments/052184033052223143179177161032247234125159077118/samsung-original-charger-s7-image-.jpg
http://perestije.ir/attachments/182173020070211008211126153185114148242103063224/bluetooth-speaker-beats%20be-13-image-.jpg
http://perestije.ir/attachments/181183013127066208165134100010151060217196034255/fantasy%20handsfree%20hello%20kitty.jpg
http://perestije.ir/attachments/168214152067241222055249174197146067125169017255/shik-and-strong-metal-bumper-iphone-6s%2f6-image-1.jpg
https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=48688&p=aodsukaqkzoeukaqukaq
http://perestije.ir/template/themes/images/logo.png
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.jcarousel.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/common.js
http://perestije.ir/template/themes/js/swiper.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/swiper.jquery.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.navgoco.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/owl.carousel.min.js
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.sticky.js
http://perestije.ir/template/themes/js/jquery.flexslider-min.js
http://perestije.ir/template/themes/images/bg.png
http://perestije.ir/template/themes/images/shopping-btn.png
http://perestije.ir/template/themes/images/icons.png
http://perestije.ir/template/themes/images/line_bar.png
http://perestije.ir/template/themes/images/gotop.png
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
100
کش نمودن AJAX
جاوا اسکریپت
متوسط
100
عدم استفاده از فیلتر AlphaImageLoader
CSS
متوسط
100
از بروز خطای 404 (یافت نشد) جلوگیری نمایید
محتوا
متوسط
100
پیکربندی E Tag ها
سرور
پایین
100
کاهش تعداد DNS lookup ها
محتوا
پایین
100
راهنما و توضیحات بیشتر

perestije.ir: 96 components, 2641.6k (325.4k gzip)
ipirani.ir: 1 component, 0.2k
trustseal.enamad.ir: 1 component, 17.3k
www.google-analytics.com: 1 component, 29.4k (12.1k gzip)
فشرده سازی با استفاده از gizp
سرور
بالا
100
ساخت favicon کوچک و قابل کش (cache) شدن
تصاویر
پایین
100
عدم استفاده از عبارات CSS
CSS
پایین
100
کاهش درخواست های HTTP
محتوا
بالا
4
کاهش تعداد عناصر DOM
محتوا
پایین
69
از تغییر مسیر URL خودداری نمائید
محتوا
متوسط
90
راهنما و توضیحات بیشتر

http://ipirani.ir/index.php?... redirects to https://ipirani.ir/?...

سئــو

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

عنوان سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های موجود در عنوان سایت بیش از حد مجاز می باشد،تعداد استاندارد 70 کاراکتر می باشد.
فروشگاه اینترنتی پرستیژ واردکننده مستقیم لوازم موبایل | قاب گوشی | قاب آیفون | قاب آیفون 7
خطای صفحه 404
وضعیت
بررسی صورت نگرفته است
robots.txt
وضعیت
فایل robots.txt در شاخه اصلی وب سایت یافت شد
نفشه سایت
وضعیت
نقشه سایت یافت شد
توضیحات سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های بخش توضیحات بیش از حد مجاز می باشد،تعداد استاندارد حداکتر 160 کاراکتر می باشد.
با خرید از فروشگاه اینترنتی پرستیژ,وارد کننده مستقیم لوازم جانبی موبایل و انواع قاب گوشی مانند قاب سامسونگ، قاب آیفون ، قاب آیفون 7, و... خرید لذت بخش با کیفیت و قیمت مناسب و ضمانت مرغوب بودن کالا با ارسال رایگان راتجربه کنید


کلیدواژه ها
وضعیت
تعداد کلید واژه ها استاندارد می باشد.
آنالیز کلیدواژه ها در گوگل
صفحات ایندکس شده
جایگاه کلیدواژه
خرید اینترنتی
16,400,000
یافت نشد
فروش اینترنتی
7,100,000
یافت نشد
خرید بدون هزینه ارسال
3,620,000
یافت نشد
خرید پستی
5,770,000
یافت نشد
قاب گوشی
480,000
یافت نشد
قاب آیفون
637,000
یافت نشد
قاب آیفون 7
3,290,000
یافت نشد
فروشگاه
143,000,000
یافت نشد
فروشگاه اینترنتی
28,800,000
یافت نشد
خرید پستی
5,770,000
یافت نشد
جهت مشاهده کلید واژه های بیشتر عضو شوید
...
...