مرور کلی گزارش ارزیابی برای وب سایت http://newfiles.ir/

تاریخ تولید گزارش: 1397/2/30
وضعیت سایت در الکسا
رتبه جهانی سایت
world icon 839106
تغییرات رتبه در 3 ماه گذشته
+175041
رتبه کشوری سایت
23582
لینک های تبادل شده
link icon
وضعیت سئو سایت
تعداد لینک های داخلی
link icon 100
تعداد لینک های بیرونی
link icon 0
پیج رنک گوگل
0
امتیاز سئو کسب شده
Stats icon 3.149
جمع بنــــدی

A

امتیاز سرعت بارگذاری:
( 88)%

C

امتیاز کارایی:
( 62)%
clock icon زمان بارگزاری سایت: 6.757ثانیه
capacity icon حجم کلی صفحه: 1299.550کیلوبایت
capacity icon تعداد کل درخواست های ارسالی به سرور: 52

شرح گزارش عملکرد

سرعت بارگذاری

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
موازی نمودن بارگذاری ها از میزبان های مختلف
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کاهش تعداد درخواست ها به سرور
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کوچک سازی HTML
محتوا
بالا
100
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
قراردادن CSS در ابتدای کد
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
استفاده از تصاویر کوچک شده
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از درخواست های نامناسب
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
عدم بکارگیری character set ها در متاتگ
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بهبود Caching (کش) مرورگر
سرور
بالا
52
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
85
بکارگیری منابع از یک URL پایدار
محتوا
بالا
89
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these resources from a consistent URL to save 1 request(s) and 2.6KiB.

به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
90
راهنما و توضیحات بیشتر

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 12.0KiB (71% reduction).

حداقل نمودن تغییر مسیرها
محتوا
بالا
92
بهینه سازی ترتیب قرارگیری CSS و جاوا اسکریپت ها
CSS/جاوا
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following external CSS files were included after an external JavaScript file in http://newfiles.ir/. To ensure CSS files are downloaded in parallel, always include external CSS before external JavaScript.

پاکسازی query string ها از منابع ثابت
محتوا
بالا
96
بهینه سازی تصاویر
تصاویر
بالا
97
راهنما و توضیحات بیشتر

Optimize the following images to reduce their size by 4.3KiB (23% reduction).

ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
98
تعریف یک Cache Validator
سرور
بالا
98
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources are missing a cache validator. Resources that do not specify a cache validator cannot be refreshed efficiently. Specify a Last-Modified or ETag header to enable cache validation for the following resources:

کوچک سازی جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
99
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 1.7KiB (1% reduction).

کوچک سازی CSS
CSS
بالا
99
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 1.3KiB (19% reduction).

تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
99
راهنما و توضیحات بیشتر

The following publicly cacheable, compressible resources should have a "Vary: Accept-Encoding" header:


کارآیی و عملکرد

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
افزودن Expire header
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://css.rating-widget.com/wordpress/toprated.css?ck=y2017m01d11&ver=2.8.5
http://css.rating-widget.com/widget/recommendations.css?ck=y2017m01d11&ver=2.8.5
http://static.addtoany.com/menu/page.js
http://nikanlink.com/content/affbanner/defaultpic_28.gif
http://nafisfile.com/content/nafispics/banner_4.gif
http://farafile.ir/content/affbanner/defaultpic_1024.gif
http://farsfile.ir/content/affbanner/defaultpic_18.gif
http://stufile.ir/content/affbanner/defaultpic_5.gif
http://fiload.ir/content/affbanner/fiload468-1.gif
http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/a?url=newfiles.ir
http://w.likebtn.com/js/w/widget.js
http://w.likebtn.com/css/w/widget.css?v=34
http://farafile.ir/css/affcss.css
http://farsfile.ir/css/affcss.css
http://poshe.ir/css/affcss.css
http://xsltcache.alexa.com/site_stats/gif/s/a/bmv3zmlszxmuaxi=/s.gif
http://www.webgozar.com/counter/pic/stat1.gif
بارگذاری CSS وجاوا اسکریپت ار فایل های بیرونی
CSS/جاوا
متوسط
-1
راهنما و توضیحات بیشتر

there is a total of 7 inline css
there is a total of 12 inline scripts
از تغییر مسیر URL خودداری نمائید
محتوا
متوسط
100
کش نمودن AJAX
جاوا اسکریپت
متوسط
100
عدم استفاده از فیلتر AlphaImageLoader
CSS
متوسط
100
از بروز خطای 404 (یافت نشد) جلوگیری نمایید
محتوا
متوسط
100
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
100
ساخت favicon کوچک و قابل کش (cache) شدن
تصاویر
پایین
100
پیکربندی E Tag ها
سرور
پایین
100
عدم استفاده از عبارات CSS
CSS
پایین
100
کاهش تعداد DNS lookup ها
محتوا
پایین
20
راهنما و توضیحات بیشتر

newfiles.ir: 11 components, 1385.3k (373.5k gzip)
css.rating-widget.com: 2 components, 7.2k (1.4k gzip)
static.addtoany.com: 1 component, 76.3k (25.1k gzip)
nikanlink.com: 1 component, 59.7k
nafisfile.com: 1 component, 12.6k
farafile.ir: 4 components, 45.9k (4.9k gzip)
farsfile.ir: 4 components, 29.9k (4.0k gzip)
stufile.ir: 1 component, 31.8k
fiload.ir: 1 component, 37.0k
didpa.ir: 2 components, 60.9k
apadana.in: 3 components, 7.4k
poshe.ir: 2 components, 5.8k
xslt.alexa.com: 1 component, 3.1k
www.webgozar.ir: 1 component, 0.9k
www.zarinpal.com: 1 component, 0.3k (0.3k gzip)
w.likebtn.com: 2 components, 206.8k (72.5k gzip)
engine.webgozar.ir: 2 components, 0.2k
xsltcache.alexa.com: 1 component, 3.1k
www.webgozar.com: 1 component, 1.3k
cdn.zarinpal.com: 1 component, 16.3k
فشرده سازی با استفاده از gizp
سرور
بالا
34
راهنما و توضیحات بیشتر

http://poshe.ir/getlink.aspx?ref=1377&t=sale&cnt=15&bg=ffffff&border=000000&fc=3315d9&fr=f
http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/a?url=newfiles.ir
http://www.webgozar.ir/c.aspx?code=3619083&t=counter
https://apadana.in/getlink.aspx?ref=748&t=sale&cnt=15&bg=ffffff&border=000000&fc=3315d9&fr=f
https://apadana.in/css/affcss.css
http://poshe.ir/css/affcss.css
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
55
راهنما و توضیحات بیشتر

http://css.rating-widget.com/wordpress/toprated.css?ck=y2017m01d11&ver=2.8.5
http://css.rating-widget.com/widget/recommendations.css?ck=y2017m01d11&ver=2.8.5
http://static.addtoany.com/menu/page.js
http://w.likebtn.com/js/w/widget.js
http://w.likebtn.com/css/w/widget.css?v=34
https://apadana.in/css/affcss.css
http://farafile.ir/css/affcss.css
http://farsfile.ir/css/affcss.css
http://poshe.ir/css/affcss.css
کاهش درخواست های HTTP
محتوا
بالا
60
کاهش تعداد عناصر DOM
محتوا
پایین
69
کوچک سازی جاوا اسکریپت و CSS
CSS/جاوا
متوسط
90
راهنما و توضیحات بیشتر

http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/a?url=newfiles.ir

سئــو

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

عنوان سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های موجود در عنوان سایت مناسب می باشد.
نیوفایلز| مرجع فروش و بازاریابی فایل
خطای صفحه 404
وضعیت
بررسی صورت نگرفته است
robots.txt
وضعیت
فایل robots.txt در شاخه اصلی وب سایت یافت شد
نفشه سایت
وضعیت
نقشه سایت یافت نشد
توضیحات سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های بخش توضیحات مناسب می باشد.
نیوفایلز، مرجع فروش، بازاریابی فایل‌های قابل دانلود شامل تحقیق، مقاله، پایان‌نامه، پروپوزال، پرسشنامه، کارآموزی، سؤالات دانشگاهی و پروژه‌های دانشجویی می‌باشد.


کلیدواژه ها
وضعیت
تعداد کلید واژه ها استاندارد می باشد.
آنالیز کلیدواژه ها در گوگل
صفحات ایندکس شده
جایگاه کلیدواژه
پروژه
---
یافت نشد
پروژه دانشجویی
---
یافت نشد
مدیریت پروژه
---
یافت نشد
دانلود پروژه
---
یافت نشد
تحقيق
---
یافت نشد
تحقيق در مورد
---
یافت نشد
تحقيق درباره ی
---
یافت نشد
مقاله
---
یافت نشد
دانلود مقاله
---
یافت نشد
مقاله در مورد
---
یافت نشد
پروپوزال
---
یافت نشد
پروپوزال نمونه
---
یافت نشد
فرم پروپوزال
---
یافت نشد
پايان نامه
---
یافت نشد
پايان نامه کارشناسی
---
یافت نشد
پرسشنامه
---
یافت نشد
دانلود پرسشنامه
---
یافت نشد
نمونه پرسشنامه
---
یافت نشد