مرور کلی گزارش ارزیابی برای وب سایت http://naasar.ir

تاریخ تولید گزارش: 1396/5/30
وضعیت سایت در الکسا
رتبه جهانی سایت
world icon 520623
تغییرات رتبه در 3 ماه گذشته
+69779
رتبه کشوری سایت
14730
لینک های تبادل شده
link icon
وضعیت سئو سایت
تعداد لینک های داخلی
link icon 1
تعداد لینک های بیرونی
link icon 0
پیج رنک گوگل
0
امتیاز سئو کسب شده
Stats icon 0
جمع بنــــدی

E

امتیاز سرعت بارگذاری:
( 37)%

C

امتیاز کارایی:
( 61)%
clock icon زمان بارگزاری سایت: 12.7ثانیه
capacity icon حجم کلی صفحه: 5546.199کیلوبایت
capacity icon تعداد کل درخواست های ارسالی به سرور: 176

شرح گزارش عملکرد

سرعت بارگذاری

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بهبود Caching (کش) مرورگر
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

استفاده از تصاویر کوچک شده
تصاویر
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

The following images are resized in HTML or CSS. Serving scaled images could save 938.0KiB (89% reduction).

کاهش تعداد درخواست ها به سرور
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
حداقل نمودن تغییر مسیرها
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
موازی نمودن بارگذاری ها از میزبان های مختلف
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کوچک سازی HTML
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 747B (3% reduction).

تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources have no character set specified in their HTTP headers. Specifying a character set in HTTP headers can speed up browser rendering.

ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
قراردادن CSS در ابتدای کد
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کوچک سازی CSS
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 50B (7% reduction).

اجتناب از درخواست های نامناسب
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
100
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
عدم بکارگیری character set ها در متاتگ
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بهینه سازی تصاویر
تصاویر
بالا
18
راهنما و توضیحات بیشتر

Optimize the following images to reduce their size by 108.6KiB (5% reduction).

بکارگیری منابع از یک URL پایدار
محتوا
بالا
61
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
76
راهنما و توضیحات بیشتر

282.5KiB of JavaScript is parsed during initial page load. Defer parsing JavaScript to reduce blocking of page rendering.

تعریف یک Cache Validator
سرور
بالا
87
بهینه سازی ترتیب قرارگیری CSS و جاوا اسکریپت ها
CSS/جاوا
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following inline script blocks were found in http://www.naasar.ir/ between an external CSS file and another resource. To allow parallel downloading, move the inline script before the external CSS file, or after the next resource.

  • Inline script block #3

پاکسازی query string ها از منابع ثابت
محتوا
بالا
94
کوچک سازی جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
95
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 5.6KiB (2% reduction).

ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
99

کارآیی و عملکرد

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بارگذاری CSS وجاوا اسکریپت ار فایل های بیرونی
CSS/جاوا
متوسط
راهنما و توضیحات بیشتر

there is a total of 2 inline css
there is a total of 12 inline scripts
افزودن Expire header
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/amiri
http://fonts.googleapis.com/css?family=droid+sans%3aregular%2c700
http://www.naasar.ir/wp-includes/js/jquery/jquery.js
http://www.naasar.ir/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-24_13-05-41-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/eyebrows-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/08/home.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/diabetes-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/gallstone-290x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/graying-hair.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/onycha-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/asparagus-310x165.png
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/chicory-275x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/08/pills.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/eyes-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/smell-narcissus-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/chicken-salad-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/larngit-300x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/tooth-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/teeth-brushing-310x165.png
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/emotional-intelligence-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/defeat-225x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/self-confidence-310x165.png
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/single-woman.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/morning-sex-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/marriage-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/marriage-1-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/marriage.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/divorce.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/maragei-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/sex-position-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/baby-sleep-pillow-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/kids-sports-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/shyness-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/kheer-main-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heart-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/pregnancy-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/mouth-and-tooth-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/facial-beauty-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/hair-1-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2014/08/take-a-shower-310x165.png
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2015/01/exercises-310x148.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/food-exercise-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/aqua-spinning-147x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/holom-198x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/jesmi-252x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/audio-book-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/06/maher-zin-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/secretary-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/motarjem-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/amsal-arabi1-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/bowan-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/08/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-translate.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/06/naji-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/qoran-310x165.gif
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/aljadid-310x163.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/estekhdam-1-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/amozeshe-tarjome1-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/nabi-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/bp1rp3eceaaolza-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/bob-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/quince-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/02/watermelon-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/02/rezaee-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/tadris1-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/513yd4lfszl._sy344_bo1204203200_-229x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/images-300x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/taheri.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/stand-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/teaching-arabic-language-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/qoran-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/aljadid-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/estekhdam-1-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/amozeshe-tarjome1-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/amsal-arabi1-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/secretary-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/motarjem-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/bob-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/quince-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/02/watermelon-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/513yd4lfszl._sy344_bo1204203200_-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/04/poem-230x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/articl-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/article-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/06/lamee-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-24_13-05-41-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/aljadid.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/moaser-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/rozname-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/fan-264x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/javahir-180x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/sab-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/farhangedaneshamooz1-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/trans-239x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2014/12/sickness-275x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/05/physiotherapy-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/02/hos-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/bimar-275x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/arak-310x165.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/photo_2016-09-26_13-46-58-300x169.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/06/arabictranslate.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/phd-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/emotional-intelligence-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/holom-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/service-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/08/stand-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/nafi-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/fruit-300x205.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/qoran-110x75.gif
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/arabic-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/fel-110x75.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/banana-110x75.jpg
http://1.gravatar.com/avatar/4232f55585aac90543911dbb179518b6?s=55&r=g
http://0.gravatar.com/avatar/fe597b53ff07f44e4db0c6c5572d62e3?s=55&r=g
http://0.gravatar.com/avatar/f8d7f6720973fd129f785dd62155a798?s=55&r=g
http://1.gravatar.com/avatar/70422c2ea808ba6d957906f45746d584?s=55&r=g
http://2.gravatar.com/avatar/2d9b8fc792a1be93739374caa087b537?s=55&r=g
http://feed2js.org//feed2js.php?src=http%3a%2f%2fwww.arabic.naasar.ir%2fcategory%2f%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2585%25d9%258a%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25aa%25d8%25a8%2ffeed%2f&num=8&utf=y&html=p
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/04/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba.jpeg
http://www.jcl.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/05/naasar.jpeg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/04/tabligh.jpeg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/ara.jpg
http://www.sdn.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/05/logo22.jpeg
http://www.persianstat.com/service/stat.js
http://www.naasar.ir/wp-content/themes/tstplan.com/js/tie-scripts.js
http://www.naasar.ir/wp-content/themes/tstplan.com/js/ilightbox.packed.js
http://www.naasar.ir/wp-includes/js/wp-embed.min.js
http://www.naasar.ir/wp-content/themes/tstplan.com/js/search.js
http://www.naasar.ir/wp-content/themes/tstplan.com/js/jquery.cycle.all.js
http://www.naasar.ir/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
http://www.naasar.ir/wp-content/themes/tstplan.com/images/patterns/body-bg7.png
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/marriage-660x330.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/marriage-1-660x318.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2014/12/sickness.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/maragei-500x330.jpg
https://apis.google.com/js/plusone.js
http://www.webgozar.com/counter/pic/stat3.gif
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/student-marriage.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2015/01/hair-600x330.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/proposing-polish.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/suitor.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/match.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/men.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/cheese-660x330.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/dinner-616x330.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-gkqrrz02hza/aaaaaaaaaai/aaaaaaaabjw/cbosjg2tlim/photo.jpg?sz=104
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init
عدم استفاده از فیلتر AlphaImageLoader
CSS
متوسط
100
کش نمودن AJAX
جاوا اسکریپت
متوسط
100
از بروز خطای 404 (یافت نشد) جلوگیری نمایید
محتوا
متوسط
100
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
100
ساخت favicon کوچک و قابل کش (cache) شدن
تصاویر
پایین
100
پیکربندی E Tag ها
سرور
پایین
100
عدم استفاده از عبارات CSS
CSS
پایین
100
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
15
راهنما و توضیحات بیشتر

https://apis.google.com/js/plusone.js
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/student-marriage.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2015/01/hair-600x330.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/proposing-polish.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/12/suitor.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/match.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/01/men.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2017/07/cheese-660x330.jpg
http://www.naasar.ir/wp-content/uploads/2016/11/dinner-616x330.jpg
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_gb.rlvesnow5ac.o/m=plus,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aq/rs=agltccmqmbxgsezvm4gokh4q0pdwq1h4hq/cb=gapi.loaded_0
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_gb.rlvesnow5ac.o/m=auth/exm=plus,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aq/rs=agltccmqmbxgsezvm4gokh4q0pdwq1h4hq/cb=gapi.loaded_1
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/ss/k=oz.widget.npqnau6ntzg8.l.f4.o/m=bdg/am=aq/d=1/rs=agltccocvp1vbg__t-9gxopawcl3lnl1ig
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_gb.rlvesnow5ac.o/m=googleapis_client,iframes_styles_bubble_internal,gapi_iframes_style_common,gapi_iframes_iframer/am=aq/rt=j/d=1/rs=agltccmqmbxgsezvm4gokh4q0pdwq1h4hq
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.widget.en_gb.pgljo_drk0c.o/m=bdg/am=aq/rt=j/d=1/rs=agltccpgbhwliurz2x1rh5gw2luh4v19ig
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.widget.en_gb.pgljo_drk0c.o/m=sy36,sy35,sy2e,sy37,sy3c,sy2i,sy3a,sy3b,sy12,sy2f,sy2w,sy3d,sy7c,sy3i,sy3e,sy7d,sy7j,sy2s,sy7h,ulxeif/am=aq/rt=j/d=0/rs=agltccpgbhwliurz2x1rh5gw2luh4v19ig
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_gb.rlvesnow5ac.o/m=rpc,shindig_random/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aq/rs=agltccmqmbxgsezvm4gokh4q0pdwq1h4hq/cb=gapi.loaded_0
کاهش درخواست های HTTP
محتوا
بالا
24
کاهش تعداد DNS lookup ها
محتوا
پایین
25
راهنما و توضیحات بیشتر

naasar.ir: 1 component, 0.0k
www.naasar.ir: 136 components, 4936.6k (182.0k gzip)
fonts.googleapis.com: 2 components, 2.1k (0.7k gzip)
1.gravatar.com: 2 components, 3.7k
0.gravatar.com: 2 components, 3.7k
2.gravatar.com: 1 component, 1.8k
feed2js.org: 1 component, 1.7k (0.5k gzip)
www.jcl.naasar.ir: 1 component, 126.7k
media.farsnews.com: 1 component, 13.9k
www.sdn.naasar.ir: 1 component, 278.5k
www.persianstat.com: 1 component, 6.6k (2.7k gzip)
www.webgozar.ir: 1 component, 0.9k
stat.persianblog.ir: 2 components, 1.3k
engine.webgozar.ir: 1 component, 0.1k
apis.google.com: 10 components, 904.2k (311.7k gzip)
www.webgozar.com: 1 component, 1.0k
lh4.googleusercontent.com: 1 component, 6.1k
accounts.google.com: 1 component, 0.5k (0.3k gzip)
ssl.gstatic.com: 1 component, 10.6k (4.5k gzip)
کاهش تعداد عناصر DOM
محتوا
پایین
39
فشرده سازی با استفاده از gizp
سرور
بالا
89
راهنما و توضیحات بیشتر

http://www.webgozar.ir/c.aspx?code=3625293&t=counter
کوچک سازی جاوا اسکریپت و CSS
CSS/جاوا
متوسط
90
راهنما و توضیحات بیشتر

http://www.naasar.ir/wp-content/themes/tstplan.com/js/search.js
از تغییر مسیر URL خودداری نمائید
محتوا
متوسط
90
راهنما و توضیحات بیشتر

http://naasar.ir/ redirects to http://www.naasar.ir/

سئــو

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

عنوان سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های موجود در عنوان سایت مناسب می باشد.
گردشگری سلامت ناسار, ترجمه عربی, متن عربی, استخدام مترجم
خطای صفحه 404
وضعیت
بررسی صورت نگرفته است
robots.txt
وضعیت
فایل robots.txt در شاخه اصلی وب سایت یافت شد
نفشه سایت
وضعیت
نقشه سایت یافت شد
توضیحات سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های بخش توضیحات مناسب می باشد.
شرکت گردشگری سلامت ناسار - آموزش زبان عربی,مکالمه عربی,ترجمه عربی, استخدام مترجم عربی,متن عربی - جملات عاشقانه - داستان عربی - جملات حکیمانه عربی - میوه


کلیدواژه ها
وضعیت
تعداد کلید واژه ها استاندارد می باشد.
آنالیز کلیدواژه ها در گوگل
صفحات ایندکس شده
جایگاه کلیدواژه
گردشگری سلامت ناسار
36,200
[1]
جذب بیمار عرب
1,070,000
[1]
اشعار عربی عاشقانه
626,000
[2]
تجزیه و ترکیب قرآن
537,000
[2]
داستان عربی با ترجمه فارسی
874,000
[4]
استخدام مترجم عربی
259,000
[4]
مقاله عربی
53,500,000
[6]
فوائد میوه ها به عربی
511,000
[1]
انشاء عربی
829,000
[3]
آهنگ عربی با متن
1,730,000
[2]
ترجمه شعر عربی
2,060,000
[4]
تحقیق عربی
723,000
یافت نشد
اس ام اس عربی
784,000
یافت نشد
کارتون عربی
1,090,000
یافت نشد
قیمت ترجمه عربی
500,000
یافت نشد
منابع ارشد عربی
739,000
یافت نشد
منابع دکتری عربی
749,000
یافت نشد
فیلم مکالمه عربی
6,920,000
یافت نشد