مرور کلی گزارش ارزیابی برای وب سایت http://naasar.ir

تاریخ تولید گزارش: 1397/2/30
وضعیت سایت در الکسا
رتبه جهانی سایت
world icon 305612
تغییرات رتبه در 3 ماه گذشته
-56370
رتبه کشوری سایت
8637
لینک های تبادل شده
link icon
وضعیت سئو سایت
تعداد لینک های داخلی
link icon 15
تعداد لینک های بیرونی
link icon 10
پیج رنک گوگل
0
امتیاز سئو کسب شده
Stats icon 2.5
جمع بنــــدی

B

امتیاز سرعت بارگذاری:
( 80)%

C

امتیاز کارایی:
( 65)%
clock icon زمان بارگزاری سایت: 4.801ثانیه
capacity icon حجم کلی صفحه: 6545.590کیلوبایت
capacity icon تعداد کل درخواست های ارسالی به سرور: 159

شرح گزارش عملکرد

سرعت بارگذاری

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
کاهش تعداد درخواست ها به سرور
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
قراردادن CSS در ابتدای کد
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
موازی نمودن بارگذاری ها از میزبان های مختلف
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کوچک سازی CSS
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 88B (1% reduction).

کوچک سازی HTML
محتوا
بالا
100
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بکارگیری منابع از یک URL پایدار
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 467B (48% reduction).

عدم بکارگیری character set ها در متاتگ
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از درخواست های نامناسب
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بهینه سازی تصاویر
تصاویر
بالا
15
راهنما و توضیحات بیشتر

Optimize the following images to reduce their size by 114.2KiB (10% reduction).

بهبود Caching (کش) مرورگر
سرور
بالا
49
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
76
پاکسازی query string ها از منابع ثابت
محتوا
بالا
89
بهینه سازی ترتیب قرارگیری CSS و جاوا اسکریپت ها
CSS/جاوا
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following inline script blocks were found in http://www.naasar.ir/ between an external CSS file and another resource. To allow parallel downloading, move the inline script before the external CSS file, or after the next resource.

  • Inline script block #3

حداقل نمودن تغییر مسیرها
محتوا
بالا
92
استفاده از تصاویر کوچک شده
تصاویر
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following images are resized in HTML or CSS. Serving scaled images could save 8.9KiB (88% reduction).

کوچک سازی جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
95
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 5.9KiB (2% reduction).

تعریف یک Cache Validator
سرور
بالا
98
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources are missing a cache validator. Resources that do not specify a cache validator cannot be refreshed efficiently. Specify a Last-Modified or ETag header to enable cache validation for the following resources:


کارآیی و عملکرد

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بارگذاری CSS وجاوا اسکریپت ار فایل های بیرونی
CSS/جاوا
متوسط
راهنما و توضیحات بیشتر

there is a total of 2 inline css
there is a total of 11 inline scripts
افزودن Expire header
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://fonts.googleapis.com/css?family=droid+sans%3aregular%2c700
http://2.gravatar.com/avatar/2451a4138178ff6945b7f8eaeefadf54?s=55&d=identicon&r=g
http://2.gravatar.com/avatar/2d230b29471fe31487bcb205c46a168c?s=55&d=identicon&r=g
http://1.gravatar.com/avatar/dc14bcd653d1fdf123b4929ae9084c91?s=55&d=identicon&r=g
http://1.gravatar.com/avatar/7faed71b36947f493832935d6f691203?s=55&d=identicon&r=g
http://2.gravatar.com/avatar/e983f6ce15008ab2eb953c2c8bee1862?s=55&d=identicon&r=g
http://1.gravatar.com/avatar/420fd6f1554ab2c4cd8ccfdb07bbbc3f?s=55&d=identicon&r=g
http://2.gravatar.com/avatar/570c343b40f4b97cd1d7a3fab72f7200?s=55&d=identicon&r=g
http://2.gravatar.com/avatar/ede820f31854e87a698f3d0f30f8a2d2?s=55&d=identicon&r=g
http://0.gravatar.com/avatar/9cd8e817eeee137497f2576956737fea?s=55&d=identicon&r=g
http://2.gravatar.com/avatar/242fbf3dbaaa49a55a748430a2e4ce69?s=55&d=identicon&r=g
https://apis.google.com/js/plusone.js
http://www.webgozar.com/counter/pic/stat3.gif
https://lh4.googleusercontent.com/-gkqrrz02hza/aaaaaaaaaai/aaaaaaaabjw/cbosjg2tlim/photo.jpg?sz=104
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init
عدم استفاده از فیلتر AlphaImageLoader
CSS
متوسط
100
کش نمودن AJAX
جاوا اسکریپت
متوسط
100
از بروز خطای 404 (یافت نشد) جلوگیری نمایید
محتوا
متوسط
100
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
100
ساخت favicon کوچک و قابل کش (cache) شدن
تصاویر
پایین
100
پیکربندی E Tag ها
سرور
پایین
100
عدم استفاده از عبارات CSS
CSS
پایین
100
کاهش درخواست های HTTP
محتوا
بالا
36
کاهش تعداد DNS lookup ها
محتوا
پایین
50
راهنما و توضیحات بیشتر

naasar.ir: 1 component, 0.0k
www.naasar.ir: 115 components, 6283.2k (214.4k gzip)
fonts.googleapis.com: 5 components, 0.8k (0.3k gzip)
2.gravatar.com: 6 components, 27.9k
1.gravatar.com: 3 components, 11.6k
0.gravatar.com: 1 component, 3.3k
media.farsnews.com: 2 components, 14.1k
www.webgozar.ir: 1 component, 0.9k
apis.google.com: 10 components, 912.7k (319.5k gzip)
engine.webgozar.ir: 1 component, 0.1k
www.webgozar.com: 1 component, 1.0k
accounts.google.com: 1 component, 0.5k (0.3k gzip)
lh4.googleusercontent.com: 1 component, 6.1k
ssl.gstatic.com: 1 component, 9.0k (3.8k gzip)
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
55
راهنما و توضیحات بیشتر

https://apis.google.com/js/plusone.js
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_us.yrta5yej3q0.o/m=plus,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=qqe/rs=agltccn0smuxpka3r31qpm4lrzkewqap8q/cb=gapi.loaded_0
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_us.yrta5yej3q0.o/m=auth/exm=plus,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=qqe/rs=agltccn0smuxpka3r31qpm4lrzkewqap8q/cb=gapi.loaded_1
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/ss/k=oz.widget.1msxedrmz88sw.l.w.o/m=bdg/d=1/rs=agltccoyugrxgy3oh-cdnyyatpxdkgibfq
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_us.yrta5yej3q0.o/m=googleapis_client,iframes_styles_bubble_internal,gapi_iframes_style_common,gapi_iframes_iframer/am=qqe/rt=j/d=1/rs=agltccn0smuxpka3r31qpm4lrzkewqap8q
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.widget.en_us.up9g3lpopgw.o/m=bdg/rt=j/d=1/rs=agltccp25bsjc-zsdzl7vb_y-ttkgmidlw
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.widget.en_us.up9g3lpopgw.o/m=sy38,sy37,sy2f,sy39,sy3e,sy2k,sy3c,sy3d,sy12,sy2g,sy2y,sy3b,sy3f,sy7e,sy3k,sy3g,sy7d,sy7k,sy2u,sy7f,ulxeif/rt=j/d=0/rs=agltccp25bsjc-zsdzl7vb_y-ttkgmidlw
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_us.yrta5yej3q0.o/m=rpc,shindig_random/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=qqe/rs=agltccn0smuxpka3r31qpm4lrzkewqap8q/cb=gapi.loaded_0
کاهش تعداد عناصر DOM
محتوا
پایین
59
از تغییر مسیر URL خودداری نمائید
محتوا
متوسط
80
راهنما و توضیحات بیشتر

http://naasar.ir/ redirects to http://www.naasar.ir/
http://media.farsnews.com/.../13931204000773_photoa.jpg redirects to https://media.farsnews.com/.../13931204000773_photoa.jpg
فشرده سازی با استفاده از gizp
سرور
بالا
89
راهنما و توضیحات بیشتر

http://www.webgozar.ir/c.aspx?code=3625293&t=counter
کوچک سازی جاوا اسکریپت و CSS
CSS/جاوا
متوسط
90
راهنما و توضیحات بیشتر

http://www.naasar.ir/wp-content/themes/tstplan.com/js/search.js

سئــو

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

عنوان سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های موجود در عنوان سایت مناسب می باشد.
مرکز ترجمه عربی آموزش زبان عربی استخدام مترجم عربی
خطای صفحه 404
وضعیت
صفحه خطای 404 رعایت شده است
robots.txt
وضعیت
فایل robots.txt در شاخه اصلی وب سایت یافت شد
نفشه سایت
وضعیت
نقشه سایت یافت شد
توضیحات سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های بخش توضیحات مناسب می باشد.
مرکز ترجمه عربی آموزش زبان عربی استخدام مترجم عربی ترجمه فارسی به عربی ترجمه عربی به فارسی مکالمه عربی متن عربی با ترجمه فارسی عربی ترکیب قرآن داستان عربی


کلیدواژه ها
وضعیت
تعداد کلید واژه ها استاندارد می باشد.
آنالیز کلیدواژه ها در گوگل
صفحات ایندکس شده
جایگاه کلیدواژه
مرکز ترجمه عربی
7,330,000
[1]
آموزش زبان عربی
13,000,000
یافت نشد
متن عربی با ترجمه فارسی
1,160,000
[1]
استخدام مترجم عربی
906,000
[3]
مکالمه عربی
2,900,000
[1]
داستان عربی
10,500,000
[7]
قیمت ترجمه عربی
5,350,000
یافت نشد
مقاله عربی
3,700,000
یافت نشد
تحقیق عربی
50,200,000
[7]
ترجمه عربی متون تخصصی
1,520,000
یافت نشد