مرور کلی گزارش ارزیابی برای وب سایت http://naasar.ir

تاریخ تولید گزارش: 1397/1/3
وضعیت سایت در الکسا
رتبه جهانی سایت
world icon 401023
تغییرات رتبه در 3 ماه گذشته
+85800
رتبه کشوری سایت
13388
لینک های تبادل شده
link icon
وضعیت سئو سایت
تعداد لینک های داخلی
link icon 1
تعداد لینک های بیرونی
link icon 0
پیج رنک گوگل
0
امتیاز سئو کسب شده
Stats icon 0
جمع بنــــدی

B

امتیاز سرعت بارگذاری:
( 75)%

C

امتیاز کارایی:
( 64)%
clock icon زمان بارگزاری سایت: 5.160ثانیه
capacity icon حجم کلی صفحه: 8161.834کیلوبایت
capacity icon تعداد کل درخواست های ارسالی به سرور: 151

شرح گزارش عملکرد

سرعت بارگذاری

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بهینه سازی تصاویر
تصاویر
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

Optimize the following images to reduce their size by 140.8KiB (13% reduction).

قراردادن CSS در ابتدای کد
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کاهش تعداد درخواست ها به سرور
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کوچک سازی HTML
محتوا
بالا
100
حداقل نمودن تغییر مسیرها
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
موازی نمودن بارگذاری ها از میزبان های مختلف
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بکارگیری منابع از یک URL پایدار
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کوچک سازی CSS
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 102B (1% reduction).

اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 467B (48% reduction).

عدم بکارگیری character set ها در متاتگ
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از درخواست های نامناسب
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
استفاده از تصاویر کوچک شده
تصاویر
بالا
33
راهنما و توضیحات بیشتر

The following images are resized in HTML or CSS. Serving scaled images could save 85.8KiB (96% reduction).

بهبود Caching (کش) مرورگر
سرور
بالا
52
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
76
پاکسازی query string ها از منابع ثابت
محتوا
بالا
91
بهینه سازی ترتیب قرارگیری CSS و جاوا اسکریپت ها
CSS/جاوا
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following inline script blocks were found in http://www.naasar.ir/ between an external CSS file and another resource. To allow parallel downloading, move the inline script before the external CSS file, or after the next resource.

  • Inline script block #3

کوچک سازی جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
95
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 6.0KiB (2% reduction).

تعریف یک Cache Validator
سرور
بالا
96
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources are missing a cache validator. Resources that do not specify a cache validator cannot be refreshed efficiently. Specify a Last-Modified or ETag header to enable cache validation for the following resources:

ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
99

کارآیی و عملکرد

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
افزودن Expire header
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://fonts.googleapis.com/css?family=droid+sans%3aregular%2c700
http://0.gravatar.com/avatar/9b9dd10413bb90fff928fb7a8b33b98a?s=55&d=identicon&r=g
http://1.gravatar.com/avatar/70422c2ea808ba6d957906f45746d584?s=55&d=identicon&r=g
http://1.gravatar.com/avatar/7698bf16c5b3d80ef08c077bc40680a6?s=55&d=identicon&r=g
http://2.gravatar.com/avatar/89175b02272da8861de25b61c8b4fcd3?s=55&d=identicon&r=g
http://1.gravatar.com/avatar/1f3b340459b4c1b2b0dc88f5bc86c76c?s=55&d=identicon&r=g
http://1.gravatar.com/avatar/a3840411495f25bd781f150c125c017b?s=55&d=identicon&r=g
http://1.gravatar.com/avatar/10baefebbf20e4e2803f1eea1cd16b91?s=55&d=identicon&r=g
http://2.gravatar.com/avatar/e75d74051e68f4b210286b45fec502cc?s=55&d=identicon&r=g
https://apis.google.com/js/plusone.js
http://www.webgozar.com/counter/pic/stat3.gif
https://lh4.googleusercontent.com/-gkqrrz02hza/aaaaaaaaaai/aaaaaaaabjw/cbosjg2tlim/photo.jpg?sz=104
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init
بارگذاری CSS وجاوا اسکریپت ار فایل های بیرونی
CSS/جاوا
متوسط
-1
راهنما و توضیحات بیشتر

there is a total of 3 inline css
there is a total of 12 inline scripts
عدم استفاده از فیلتر AlphaImageLoader
CSS
متوسط
100
کش نمودن AJAX
جاوا اسکریپت
متوسط
100
از بروز خطای 404 (یافت نشد) جلوگیری نمایید
محتوا
متوسط
100
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
100
ساخت favicon کوچک و قابل کش (cache) شدن
تصاویر
پایین
100
پیکربندی E Tag ها
سرور
پایین
100
عدم استفاده از عبارات CSS
CSS
پایین
100
کاهش درخواست های HTTP
محتوا
بالا
32
کاهش تعداد DNS lookup ها
محتوا
پایین
45
راهنما و توضیحات بیشتر

naasar.ir: 1 component, 0.0k
www.naasar.ir: 109 components, 7963.3k (255.0k gzip)
fonts.googleapis.com: 5 components, 0.8k (0.3k gzip)
0.gravatar.com: 1 component, 4.3k
1.gravatar.com: 5 components, 18.1k
2.gravatar.com: 2 components, 7.9k
media.farsnews.com: 1 component, 13.9k
www.persianstat.com: 1 component, 0.2k (0.1k gzip)
www.webgozar.ir: 1 component, 0.9k
apis.google.com: 10 components, 907.3k (315.6k gzip)
engine.webgozar.ir: 1 component, 0.1k
www.webgozar.com: 1 component, 1.0k
accounts.google.com: 1 component, 0.5k (0.3k gzip)
lh4.googleusercontent.com: 1 component, 6.1k
ssl.gstatic.com: 1 component, 9.0k (3.8k gzip)
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
55
راهنما و توضیحات بیشتر

https://apis.google.com/js/plusone.js
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_us.hjysae3pwwm.o/m=plus,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aqe/rs=agltccm_2b77uorpyvsuaqayd-qbhinbdw/cb=gapi.loaded_0
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_us.hjysae3pwwm.o/m=auth/exm=plus,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aqe/rs=agltccm_2b77uorpyvsuaqayd-qbhinbdw/cb=gapi.loaded_1
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/ss/k=oz.widget.29q7hknoyvva.l.w.o/m=bdg/d=1/rs=agltccnhs-iwn-ya6vqlyd79cwub5aa8jq
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_us.hjysae3pwwm.o/m=googleapis_client,iframes_styles_bubble_internal,gapi_iframes_style_common,gapi_iframes_iframer/am=aqe/rt=j/d=1/rs=agltccm_2b77uorpyvsuaqayd-qbhinbdw
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.widget.en_us.hbezcxwpjpk.o/m=bdg/rt=j/d=1/rs=agltccn4vhvcp3fggshgxafnryyqjrgxpa
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.widget.en_us.hbezcxwpjpk.o/m=sy37,sy36,sy2e,sy38,sy3d,sy2j,sy3b,sy3c,sy13,sy2f,sy2x,sy3a,sy3e,sy7d,sy3j,sy3f,sy7e,sy7k,sy2t,sy7f,ulxeif/rt=j/d=0/rs=agltccn4vhvcp3fggshgxafnryyqjrgxpa
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_us.hjysae3pwwm.o/m=rpc,shindig_random/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aqe/rs=agltccm_2b77uorpyvsuaqayd-qbhinbdw/cb=gapi.loaded_0
کاهش تعداد عناصر DOM
محتوا
پایین
59
فشرده سازی با استفاده از gizp
سرور
بالا
89
راهنما و توضیحات بیشتر

http://www.webgozar.ir/c.aspx?code=3625293&t=counter
کوچک سازی جاوا اسکریپت و CSS
CSS/جاوا
متوسط
90
راهنما و توضیحات بیشتر

http://www.naasar.ir/wp-content/themes/tstplan.com/js/search.js
از تغییر مسیر URL خودداری نمائید
محتوا
متوسط
90
راهنما و توضیحات بیشتر

http://naasar.ir/ redirects to http://www.naasar.ir/

سئــو

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

عنوان سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های موجود در عنوان سایت مناسب می باشد.
مرکز ترجمه عربی آموزش زبان عربی استخدام مترجم عربی
خطای صفحه 404
وضعیت
صفحه خطای 404 رعایت شده است
robots.txt
وضعیت
فایل robots.txt در شاخه اصلی وب سایت یافت شد
نفشه سایت
وضعیت
نقشه سایت یافت شد
توضیحات سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های بخش توضیحات مناسب می باشد.
مرکز ترجمه عربی آموزش زبان عربی استخدام مترجم عربی ترجمه فارسی به عربی ترجمه عربی به فارسی مکالمه عربی متن عربی با ترجمه فارسی عربی ترکیب قرآن داستان عربی


کلیدواژه ها
وضعیت
تعداد کلید واژه ها استاندارد می باشد.
آنالیز کلیدواژه ها در گوگل
صفحات ایندکس شده
جایگاه کلیدواژه
مرکز ترجمه عربی
4,470,000
[1]
آموزش زبان عربی
11,500,000
یافت نشد
متن عربی با ترجمه فارسی
3,470,000
[1]
استخدام مترجم عربی
576,000
[2]
مکالمه عربی
1,220,000
[3]
داستان عربی
9,620,000
[7]
قیمت ترجمه عربی
3,720,000
یافت نشد
مقاله عربی
3,960,000
[5]
تحقیق عربی
8,850,000
[4]
ترجمه عربی متون تخصصی
858,000
یافت نشد