مرور کلی گزارش ارزیابی برای وب سایت http://barbri.ir

تاریخ تولید گزارش: 1398/1/31
وضعیت سایت در الکسا
رتبه جهانی سایت
world icon تعریف نشده
تغییرات رتبه در 3 ماه گذشته
تعریف نشده
رتبه کشوری سایت
تعریف نشده
لینک های تبادل شده
link icon
وضعیت سئو سایت
تعداد لینک های داخلی
link icon 1455
تعداد لینک های بیرونی
link icon 1400
پیج رنک گوگل
0
امتیاز سئو کسب شده
Stats icon 1.799
جمع بنــــدی

B

امتیاز سرعت بارگذاری:
( 83)%

C

امتیاز کارایی:
( 66)%
clock icon زمان بارگزاری سایت: 8.848ثانیه
capacity icon حجم کلی صفحه: 480.316کیلوبایت
capacity icon تعداد کل درخواست های ارسالی به سرور: 44

شرح گزارش عملکرد

سرعت بارگذاری

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بهبود Caching (کش) مرورگر
سرور
بالا
10
راهنما و توضیحات بیشتر

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

کوچک سازی CSS
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 200B (5% reduction).

فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources have no character set specified in their HTTP headers. Specifying a character set in HTTP headers can speed up browser rendering.

قراردادن CSS در ابتدای کد
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کاهش تعداد درخواست ها به سرور
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
استفاده از تصاویر کوچک شده
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

The following images are resized in HTML or CSS. Serving scaled images could save 564B (67% reduction).

فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

The following image(s) are missing width and/or height attributes.

به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بهینه سازی تصاویر
تصاویر
بالا
90
راهنما و توضیحات بیشتر

Optimize the following images to reduce their size by 11.6KiB (21% reduction).

بکارگیری منابع از یک URL پایدار
محتوا
بالا
91
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these resources from a consistent URL to save 1 request(s) and 405B.

اجتناب از درخواست های نامناسب
محتوایی
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following requests are returning 404/410 responses. Either fix the broken links, or remove the references to the non-existent resources.

موازی نمودن بارگذاری ها از میزبان های مختلف
محتوا
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources are loaded synchronously. Load them asynchronously to reduce blocking of page rendering.

حداقل نمودن تغییر مسیرها
محتوا
بالا
92
بهینه سازی ترتیب قرارگیری CSS و جاوا اسکریپت ها
CSS/جاوا
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following external CSS files were included after an external JavaScript file in http://barbri.ir/. To ensure CSS files are downloaded in parallel, always include external CSS before external JavaScript.

تعریف یک Cache Validator
سرور
بالا
96
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources are missing a cache validator. Resources that do not specify a cache validator cannot be refreshed efficiently. Specify a Last-Modified or ETag header to enable cache validation for the following resources:

به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
96
راهنما و توضیحات بیشتر

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 5.1KiB (63% reduction).

عدم بکارگیری character set ها در متاتگ
محتوایی
بالا
97
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources have a character set specified in a meta tag. Specifying a character set in a meta tag disables the lookahead downloader in IE8. To improve resource download parallelization, move the character set to the HTTP Content-Type response header.

تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
98
کوچک سازی جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
99
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 1.2KiB (1% reduction).

پاکسازی query string ها از منابع ثابت
محتوا
بالا
99
راهنما و توضیحات بیشتر

Resources with a "?" in the URL are not cached by some proxy caching servers. Remove the query string and encode the parameters into the URL for the following resources:

کوچک سازی HTML
محتوا
بالا
99
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 1.1KiB (9% reduction).


کارآیی و عملکرد

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بارگذاری CSS وجاوا اسکریپت ار فایل های بیرونی
CSS/جاوا
متوسط
راهنما و توضیحات بیشتر

there is a total of 5 inline css
there is a total of 11 inline scripts
افزودن Expire header
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/g.other.v3.js
http://static.mihanblog.com//public/images/publish/advert_close.gif
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/style.css
http://uupload.ir/files/wbij_88.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_10.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/blank.gif
https://apis.google.com/js/plusone.js
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_11.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_01.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_06.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_03.jpg
http://barbri.ir/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_15.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_08.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_05.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_13.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_14.jpg
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_18.jpg
http://mihanblog.com/public/public/images/logo/poweredby.gif
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_20.jpg
http://www.webgozar.com/counter/pic/stat4.gif
http://www.google-analytics.com/ga.js
کش نمودن AJAX
جاوا اسکریپت
متوسط
100
پیکربندی E Tag ها
سرور
پایین
100
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
100
ساخت favicon کوچک و قابل کش (cache) شدن
تصاویر
پایین
100
عدم استفاده از عبارات CSS
CSS
پایین
100
عدم استفاده از فیلتر AlphaImageLoader
CSS
متوسط
100
کاهش تعداد DNS lookup ها
محتوا
پایین
55
راهنما و توضیحات بیشتر

barbri.ir: 5 components, 110.0k (11.7k gzip)
static.mihanblog.com: 2 components, 2.6k
mihanblog.com: 14 components, 105.5k
fa-tools.ir: 1 component, 0.2k
uupload.ir: 1 component, 34.0k
cafe-webniaz.ir: 3 components, 131.5k (5.3k gzip)
apis.google.com: 2 components, 178.1k (63.5k gzip)
api.sabavision.com: 8 components, 267.7k (86.5k gzip)
www.webgozar.ir: 1 component, 0.9k
engine.webgozar.ir: 1 component, 0.1k
www.webgozar.com: 1 component, 1.0k
sabavision.com: 1 component, 1.2k
www.google-analytics.com: 1 component, 46.2k (17.1k gzip)
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
60
راهنما و توضیحات بیشتر

https://apis.google.com/js/plusone.js
http://barbri.ir/public/public/user_data/template/2099908/mytheme.ir_15.jpg
http://mihanblog.com/public/public/images/logo/poweredby.gif
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_us.-3q5rex5ltq.o/m=plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=wq/rs=agltccoaehbp76puvj_-0nwhejuk1xwfyw/cb=gapi.loaded_0
http://api.sabavision.com/pox/poxjs.js
https://api.sabavision.com/pox/app.29bb42ad955f3f514fe0.bundle.js
https://api.sabavision.com/uploads/user_data/banner/1/1308.gif
https://api.sabavision.com/uploads/user_data/banner/1/838.gif
فشرده سازی با استفاده از gizp
سرور
بالا
67
راهنما و توضیحات بیشتر

http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/g.other.v3.js
http://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099908/style.css
http://www.webgozar.ir/c.aspx?code=2935895&t=counter
کاهش درخواست های HTTP
محتوا
بالا
68
کاهش تعداد عناصر DOM
محتوا
پایین
79
کوچک سازی جاوا اسکریپت و CSS
CSS/جاوا
متوسط
80
راهنما و توضیحات بیشتر

inline - tag #4
inline - tag #5
از تغییر مسیر URL خودداری نمائید
محتوا
متوسط
90
راهنما و توضیحات بیشتر

http://barbri.ir/480-960.css redirects to http://barbri.ir/480/960.css
از بروز خطای 404 (یافت نشد) جلوگیری نمایید
محتوا
متوسط
95
راهنما و توضیحات بیشتر

http://barbri.ir/480/960.css

سئــو

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

عنوان سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های موجود در عنوان سایت مناسب می باشد.
باربری:اتوبار تهران(44361679-22886748)
خطای صفحه 404
وضعیت
بررسی صورت نگرفته است
robots.txt
وضعیت
فایل robots.txt در شاخه اصلی وب سایت یافت شد
نفشه سایت
وضعیت
نقشه سایت یافت شد
توضیحات سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های بخش توضیحات مناسب می باشد.
بسته بندی و حمل اثاثیه منزل در تمامی نقاط تهران و از تهران به کلیه شهرستانها


کلیدواژه ها
وضعیت
تعداد کلید واژه ها استاندارد می باشد.
آنالیز کلیدواژه ها در گوگل
صفحات ایندکس شده
جایگاه کلیدواژه
باربری
6,170,000
یافت نشد
اتوبار
1,210,000
یافت نشد
اتوبار تهران
836,000
یافت نشد
باربری تهران
4,710,000
یافت نشد
باربری تهران به شهرستان
1,600,000
یافت نشد
اتوبار غرب تهران
408,000
یافت نشد
باربری شمال تهران
738,000
یافت نشد
اتوبار شمال تهران
281,000
یافت نشد
باربری غرب تهران
818,000
یافت نشد