مرور کلی گزارش ارزیابی برای وب سایت http://accontnod.ir

تاریخ تولید گزارش: 1397/2/30
وضعیت سایت در الکسا
رتبه جهانی سایت
world icon 778258
تغییرات رتبه در 3 ماه گذشته
-459634
رتبه کشوری سایت
13688
لینک های تبادل شده
link icon
وضعیت سئو سایت
تعداد لینک های داخلی
link icon 0
تعداد لینک های بیرونی
link icon 0
پیج رنک گوگل
0
امتیاز سئو کسب شده
Stats icon 0
جمع بنــــدی

B

امتیاز سرعت بارگذاری:
( 74)%

D

امتیاز کارایی:
( 52)%
clock icon زمان بارگزاری سایت: 4.476ثانیه
capacity icon حجم کلی صفحه: 1496.948کیلوبایت
capacity icon تعداد کل درخواست های ارسالی به سرور: 81

شرح گزارش عملکرد

سرعت بارگذاری

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
بکارگیری منابع از یک URL پایدار
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
استفاده از تصاویر کوچک شده
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
کوچک سازی HTML
محتوا
بالا
100
کاهش تعداد درخواست ها به سرور
محتوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بهینه سازی ترتیب قرارگیری CSS و جاوا اسکریپت ها
CSS/جاوا
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
قراردادن CSS در ابتدای کد
CSS
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از بکارگیری دستور CSS@Import
CSS
متوسط
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
اجتناب از درخواست های نامناسب
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
عدم بکارگیری character set ها در متاتگ
محتوایی
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

The following image(s) are missing width and/or height attributes.

ابعاد دهی به تصاویر
تصاویر
بالا
100
راهنما و توضیحات بیشتر

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد
بهینه سازی تصاویر
تصاویر
بالا
42
راهنما و توضیحات بیشتر

Optimize the following images to reduce their size by 72.6KiB (12% reduction).

فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
60
حداقل نمودن تغییر مسیرها
محتوا
بالا
7
راهنما و توضیحات بیشتر

Remove the following redirect chain if possible:

Remove the following redirect chain if possible:

Remove the following redirect chain if possible:

Remove the following redirect chain if possible:

Remove the following redirect chain if possible:

Remove the following redirect chain if possible:

Remove the following redirect chain if possible:

Remove the following redirect chain if possible:

Remove the following redirect chain if possible:

بهبود Caching (کش) مرورگر
سرور
بالا
71
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
75
راهنما و توضیحات بیشتر

287.3KiB of JavaScript is parsed during initial page load. Defer parsing JavaScript to reduce blocking of page rendering.

کوچک سازی جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
85
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 17.8KiB (4% reduction).

فعال سازی قابلیت Keep-Alive
سرور
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The host accontnod.ir should enable Keep-Alive. It serves the following resources.

موازی نمودن بارگذاری ها از میزبان های مختلف
محتوا
بالا
92
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources are loaded synchronously. Load them asynchronously to reduce blocking of page rendering.

پاکسازی query string ها از منابع ثابت
محتوا
بالا
94
تعریف یک Cache Validator
سرور
بالا
94
راهنما و توضیحات بیشتر

The following resources are missing a cache validator. Resources that do not specify a cache validator cannot be refreshed efficiently. Specify a Last-Modified or ETag header to enable cache validation for the following resources:

کوچک سازی CSS
CSS
بالا
97
راهنما و توضیحات بیشتر

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 3.4KiB (7% reduction).

تعریف یک سرآیند Vary Accept Encoding
سرور
بالا
98
به تعویق انداختن اجراء جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت
بالا
99

کارآیی و عملکرد

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

توصیه
نوع
اولویت
امتیاز کسب شده شما
کاهش درخواست های HTTP
محتوا
بالا
0
افزودن Expire header
سرور
بالا
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://apis.google.com/js/plusone.js
http://www.google-analytics.com/analytics.js
http://www.webgozar.com/counter/pic/stat5.gif
http://s10.histats.com/js15.js
http://e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=http%3a%2f%2faccontnod.ir%2f&j=
https://n-cdn.areyouahuman.com/play/zqp6lce0oo3lezb6es1czrjvmefqttt9ozjddbs5?ayah_p2=d9e9b66bec4ed058881764150257edc5&ayah_f1=lotame
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init
http://bcp.crwdcntrl.net/map/ct=y/c=3825/tp=dtsc/tpid=d9e9b66bec4ed058881764150257edc5
http://tags.bluekai.com/site/27675?dt=0&r=1355139344&sig=4117696281&bkca=kj0naz+ry09xhq2zfsfayxyyx/ju4lbva63tamihh4igommrujsbsng9r5ij1d4ykm0xe+ovsrbgq0zywszunhvwyhvxwxlxcqlculfbqhi7twu2nbzwyentoow0glogxjklorhxonujkgvlqyfdtvdonqpg80ojfkn0rjx+dcp6zqj3/qs+ljiyvdnrdkaslnpmzcgvx1narli96zxcxfpu2+0fq4kxfned5j5jr5pntkewqrqonrieb0wzkndhdl6zjk2qrdg+pi7+chcfyamxhbm+et4gav4gxumz6tzp5nvmhyc/e24rljl=
http://ps.eyeota.net/pixel/bounce/?pid=ml62m40&t=ajs&uid=d9e9b66bec4ed058881764150257edc5
http://ps.eyeota.net/match?uid=33c6622e-ee09-457a-9621-1e38ceefd6a6&bid=1e2n4ou
http://ps.eyeota.net/match?bid=gdo9o51&newuser=1&google_gid=caesejwuu1upfhpd5z366vhhbr0&google_cver=1
http://ps.eyeota.net/match?uid=2021017704620182357&bid=2cr76e1
http://ps.eyeota.net/match?uid=-914257638136126238&bid=0rijhbu
http://ps.eyeota.net/match?uid=6928425470332487744&bid=9gdtmu1
از تغییر مسیر URL خودداری نمائید
محتوا
متوسط
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://v2.zopim.com/?... redirects to http://v2.zopim.com/bin/v/widget_v2.191.js
http://bcp.crwdcntrl.net/.../tpid=d9e9b66bec4ed058881764150257edc5 redirects to http://bcp.crwdcntrl.net/.../tpid=d9e9b66bec4ed058881764150257edc5
http://tags.bluekai.com/site/27675?... redirects to http://tags.bluekai.com/site/27675?...
http://ps.eyeota.net/pixel?... redirects to /pixel/bounce/?pid=ml62m40&t=ajs&uid=d9e9b66bec4ed058881764150257edc5
http://cm.g.doubleclick.net/pixel?... redirects to http://cm.g.doubleclick.net/pixel?...
http://ib.adnxs.com/getuid?... redirects to http://ib.adnxs.com/bounce?...
http://match.adsrvr.org/track/cmf/generic?... redirects to http://match.adsrvr.org/track/cmb/generic?...
http://rtd.tubemogul.com/upi/pid/lons7jax?... redirects to http://ps.eyeota.net/match?...
http://dmp.adform.net/serving/cookie/match/?... redirects to http://dmp.adform.net/serving/cookie/match/?...
http://match.adsrvr.org/track/cmb/generic?... redirects to http://ps.eyeota.net/match?...
http://cm.g.doubleclick.net/pixel?... redirects to http://ps.eyeota.net/match?...
http://ib.adnxs.com/bounce?... redirects to http://ps.eyeota.net/match?...
http://dmp.adform.net/serving/cookie/match/?... redirects to http://ps.eyeota.net/match?...
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
0
راهنما و توضیحات بیشتر

http://accontnod.ir/templates/lt_hosting_onepage/css/k2.css
http://accontnod.ir/cache/widgetkit/widgetkit-fefd848f.css
http://accontnod.ir/templates/lt_hosting_onepage/css/bootstrap.min.rtl.css
http://accontnod.ir/templates/lt_hosting_onepage/css/bootstrap-responsive.min.rtl.css
http://accontnod.ir/plugins/system/helix/css/font-awesome.css
http://accontnod.ir/templates/lt_hosting_onepage/css/mobile-menu.css
http://accontnod.ir/templates/lt_hosting_onepage/css/template.css
http://accontnod.ir/templates/lt_hosting_onepage/css/presets/preset1.css
http://accontnod.ir/media/system/js/mootools-core.js
http://accontnod.ir/media/jui/js/jquery.min.js
http://accontnod.ir/media/jui/js/jquery-noconflict.js
http://accontnod.ir/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
http://accontnod.ir/media/system/js/core.js
http://accontnod.ir/components/com_k2/js/k2.js?v2.6.9&sitepath=/
http://accontnod.ir/cache/widgetkit/widgetkit-a8e57066.js
http://accontnod.ir/plugins/system/helix/js/jquery-noconflict.js
http://accontnod.ir/media/jui/js/bootstrap.min.js
http://accontnod.ir/plugins/system/helix/js/modernizr-2.6.2.min.js
http://accontnod.ir/plugins/system/helix/js/helix.core.js
http://accontnod.ir/plugins/system/helix/js/menu.js
http://accontnod.ir/templates/lt_hosting_onepage/js/fixed-menu.js
http://accontnod.ir/templates/lt_hosting_onepage/js/scroll.js
http://accontnod.ir/images/logo.png
http://accontnod.ir/cache/widgetkit/gallery/3/111-300852c4ca.jpg
http://accontnod.ir/images/step.png
http://accontnod.ir/images/hostingbanner.jpg
http://apis.google.com/js/plusone.js
http://accontnod.ir/media/widgetkit/widgets/lightbox/js/lightbox.js?wkv=1.4.6
http://accontnod.ir/media/widgetkit/widgets/mediaplayer/mediaelement/mediaelement-and-player.js?wkv=1.4.6
http://accontnod.ir/media/widgetkit/widgets/spotlight/js/spotlight.js?wkv=1.4.6
http://accontnod.ir/images/demo/slideshow/slider1.jpg
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_gb.tqll__zjuzo.o/m=plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aq/rs=agltccnmj-5x1k2u8yalpk262xckqblpfa/cb=gapi.loaded_0
http://accontnod.ir/media/widgetkit/widgets/slideshow/js/slideshow.js?wkv=1.4.6
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_gb.tqll__zjuzo.o/m=auth/exm=plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aq/rs=agltccnmj-5x1k2u8yalpk262xckqblpfa/cb=gapi.loaded_1
http://e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=http%3a%2f%2faccontnod.ir%2f&j=
http://v2.zopim.com/bin/v/widget_v2.191.js
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_gb.tqll__zjuzo.o/m=googleapis_client,iframes_styles_bubble_internal,gapi_iframes_style_common,gapi_iframes_iframer/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aq/rs=agltccnmj-5x1k2u8yalpk262xckqblpfa/cb=gapi.loaded_0
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.plusone.en_gb.5twkimkdgws.o/m=p1b,p1p/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/rs=agltccn0fro6d0e1l9i_o33jpkqcdkdhgw/cb=gapi.loaded_1
http://v2.zopim.com/lib/20170307.034341/__$$__stringtable_lang_fa.js
http://accontnod.ir/cache/widgetkit/gallery/3/new2-8925687912.jpg
http://accontnod.ir/cache/widgetkit/gallery/3/new23-037f004939.jpg
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init
http://bcp.crwdcntrl.net/map/ct=y/c=3825/tp=dtsc/tpid=d9e9b66bec4ed058881764150257edc5
http://tags.bluekai.com/site/27675?dt=0&r=1355139344&sig=4117696281&bkca=kj0naz+ry09xhq2zfsfayxyyx/ju4lbva63tamihh4igommrujsbsng9r5ij1d4ykm0xe+ovsrbgq0zywszunhvwyhvxwxlxcqlculfbqhi7twu2nbzwyentoow0glogxjklorhxonujkgvlqyfdtvdonqpg80ojfkn0rjx+dcp6zqj3/qs+ljiyvdnrdkaslnpmzcgvx1narli96zxcxfpu2+0fq4kxfned5j5jr5pntkewqrqonrieb0wzkndhdl6zjk2qrdg+pi7+chcfyamxhbm+et4gav4gxumz6tzp5nvmhyc/e24rljl=
https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en_gb.tqll__zjuzo.o/m=rpc,shindig_random/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=aq/rs=agltccnmj-5x1k2u8yalpk262xckqblpfa/cb=gapi.loaded_0
http://ps.eyeota.net/pixel/bounce/?pid=ml62m40&t=ajs&uid=d9e9b66bec4ed058881764150257edc5
http://ps.eyeota.net/match?uid=33c6622e-ee09-457a-9621-1e38ceefd6a6&bid=1e2n4ou
http://ps.eyeota.net/match?bid=gdo9o51&newuser=1&google_gid=caesejwuu1upfhpd5z366vhhbr0&google_cver=1
http://ps.eyeota.net/match?uid=2021017704620182357&bid=2cr76e1
http://ps.eyeota.net/match?uid=-914257638136126238&bid=0rijhbu
http://ps.eyeota.net/match?uid=6928425470332487744&bid=9gdtmu1
بارگذاری CSS وجاوا اسکریپت ار فایل های بیرونی
CSS/جاوا
متوسط
-1
راهنما و توضیحات بیشتر

there is a total of 7 inline scripts
کاهش تعداد عناصر DOM
محتوا
پایین
100
عدم استفاده از فیلتر AlphaImageLoader
CSS
متوسط
100
از بروز خطای 404 (یافت نشد) جلوگیری نمایید
محتوا
متوسط
100
کاهش اندازه کوکی ها
کوکی
پایین
100
پیکربندی E Tag ها
سرور
پایین
100
ساخت favicon کوچک و قابل کش (cache) شدن
تصاویر
پایین
100
عدم استفاده از عبارات CSS
CSS
پایین
100
کش نمودن AJAX
جاوا اسکریپت
متوسط
100
کاهش تعداد DNS lookup ها
محتوا
پایین
5
راهنما و توضیحات بیشتر

accontnod.ir: 34 components, 1356.6k (214.4k gzip)
fonts.googleapis.com: 1 component, 1.6k (0.7k gzip)
www.webgozar.ir: 1 component, 0.9k
apis.google.com: 8 components, 532.0k (187.4k gzip)
engine.webgozar.ir: 1 component, 0.1k
v2.zopim.com: 3 components, 1021.8k (241.1k gzip)
www.google-analytics.com: 1 component, 29.4k (12.1k gzip)
www.webgozar.com: 1 component, 1.0k
s10.histats.com: 1 component, 10.2k (4.1k gzip)
s4.histats.com: 1 component, 0.3k
e.dtscout.com: 1 component, 1.9k
accounts.google.com: 1 component, 0.5k (0.3k gzip)
bcp.crwdcntrl.net: 2 components, 0.04k
tags.bluekai.com: 2 components, 0.06k
ps.eyeota.net: 7 components, 1.3k
n-cdn.areyouahuman.com: 1 component, 147.2k (46.6k gzip)
ssl.gstatic.com: 1 component, 10.5k (4.4k gzip)
us36.zopim.com: 1 component, 0.0k
cm.g.doubleclick.net: 2 components, 0.6k
ib.adnxs.com: 2 components, 0.0k
match.adsrvr.org: 2 components, 0.3k
rtd.tubemogul.com: 1 component, 0.0k
dmp.adform.net: 2 components, 0.0k
فشرده سازی با استفاده از gizp
سرور
بالا
67
راهنما و توضیحات بیشتر

http://www.webgozar.ir/c.aspx?code=3454984&t=counter
http://e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=http%3a%2f%2faccontnod.ir%2f&j=
http://ps.eyeota.net/pixel/bounce/?pid=ml62m40&t=ajs&uid=d9e9b66bec4ed058881764150257edc5
کوچک سازی جاوا اسکریپت و CSS
CSS/جاوا
متوسط
80
راهنما و توضیحات بیشتر

http://accontnod.ir/plugins/system/helix/js/menu.js
inline - tag #1

سئــو

برای مشاهده جزئیات گزارش برروی هر سطر کلیک کنید.

عنوان سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های موجود در عنوان سایت مناسب می باشد.
خانه - خرید لایسنس نود 32|آنتی ویروس
خطای صفحه 404
وضعیت
بررسی صورت نگرفته است
robots.txt
وضعیت
فایل robots.txt در شاخه اصلی وب سایت یافت شد
نفشه سایت
وضعیت
نقشه سایت یافت نشد
توضیحات سایت
وضعیت
تعداد کاراکتر های بخش توضیحات کمتر از حد مجاز می باشد.
آنتی ویروس نود


کلیدواژه ها
وضعیت
تعداد کلید واژه ها استاندارد می باشد.
آنالیز کلیدواژه ها در گوگل
صفحات ایندکس شده
جایگاه کلیدواژه
خرید اکانت نود
3,410,000
[10]
خرید اکانت نود 32
735,000
[8]
خرید لایسنس نود 32
783,000
یافت نشد
آپدیت رایگان
647,000,000
یافت نشد
خرید لایسنس نود 10
1,700,000
یافت نشد
خرید لایسنس
1,710,000
یافت نشد